Публікації

Показано дописи з грудень, 2018

Календар студента групи ПУАм-17з(1, 2)

Календар студента спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 2017 року вступу, групи ПУАм-17з(1, 2) Завершення магістерської роботи 04.01.2019 - 12.01.2019 Подача магістерських робіт на кафедру 14.01.2019 - 20.01.2019 Експертиза на кафедрі   21.01.2019 - 27.01.2019 Доопрацювання студентами зауважень та рекомендацій експертних висновків 28.01.2019 - 10.02.2019 Подача магістерських робіт, оформлених   відповідно до вимог,   для допуску щодо захисту (з відповідною документацією) 11.02.2019 - 13.02.2019 Державний іспит 16.02.2019 - 17.02.2019 Захист магістерської роботи 20.02.2019 - 24.02.2019   Випуск 28.02.2019

Конкурс завершено — конкурс розпочато!

Конкурс завершено — конкурс розпочато!! «Завучу. Усе для роботи» №21 (237) - Листопад 2018 Шановні колеги! Завершено конкурс на кращу публікацію 2018 року. Його тематика була пов’язана з реалізацією концепції «Нова українська школа». Переможці конкурсу: Н. В. Василенко, Д. В. Гоменюк, Г. М. Дідківська, В. Ф. Калошин, В. І. Скрипник, А. Г. Стельмах, О. В. Петух (детальніше — на стор. 78). Видавнича група «Основа»

Вітаємо із перемогою!

Зображення
Щиро вітаємо магістрантку КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти" спеціальності "Публічне управління та адміністрування" Ольгу Доскочинську із перемогою у конкурсі "Успішний педагог 2018"! Бажаємо у Новому році нових перемог та творчого натхнення!

Запрошуємо на навчання

Запрошуємо на навчання за спеціальністю  “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ” КВАЛІФІКАЦІЯ “БАКАЛАВР З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ” КВАЛІФІКАЦІЯ “ МАГІСТР З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ” Назва галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” Назва спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) другий (магістерський) рівень вищої освіти Ступінь, що присвоюється бакалавр магістр Форма(и) навчання заочна, денна Запис у дипломі Бакалавр з публічного управління та адміністрування Магістр з публічного управління та адміністрування Опис предметної області Професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соц