Запрошуємо на навчання

Запрошуємо на навчання за спеціальністю 
“ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”
КВАЛІФІКАЦІЯ “БАКАЛАВР З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”
КВАЛІФІКАЦІЯ “МАГІСТР З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Назва галузі знань28 “Публічне управління та адміністрування”
Назва спеціальності281 “Публічне управління та адміністрування”
Рівень вищої освіти
перший (бакалаврський)
другий (магістерський) рівень вищої освіти
Ступінь, що присвоюється
бакалавр
магістр
Форма(и) навчання
заочна,
денна
Запис у дипломі
Бакалавр з публічного управління та адміністрування
Магістр з публічного управління та адміністрування
Опис предметної областіПрофесійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів
Академічні права випускниківПродовження освіти на другому та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти у разі опанування додаткової наукової програми, навчання спрямованого на підготовку до аспірантури в галузі «Публічне управління та адміністрування»
Працевлаштування випускниківВипускники підготовлені до роботи: на посадах публічної служби в органах державної влади, центральних і місцевих органах виконавчої влади; на посадах в органах місцевого самоврядування; на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій; на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності, що мають неприбутковий статус; на управлінських і адміністративних посадах у міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ
1. Заява.
2. Чотири фотокартки розміром 3х4.
3. Оригінал та копія документу про освіту та додатку до нього.
4. Копії паспорта та ідентифікаційного коду.
5. Паперова папка для особової справи.
6. Копія військового квитка або посвідчення про приписку для військовозобов’язаних.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Чи може вчитель піти у відпустку отак посеред навчального року

Абітурієнту

II ФОРУМ НОВОЇ ОСВІТИ. Коли дорослі і діти говорять на рівних