Навчально-методична діяльність

Навчально-методична робота викладачів кафедри управління та адміністрування

Оновлена нормативно-правова база ПК педагогічних та керівник кадрів

Про затвердження типової програми підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти, які впроваджують новий державний стандарт базової середньої освіти. Наказ МОН від 12 жовтня 2022.№905 - ЕЛ.ДОСТУП: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-programi-pidvishennya-kvalifikaciyi-vchiteliv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-yaki-vprovadzhuyut-novij-derzhavnij-standart-bazovoyi-serednoyi-osviti 


Планування лекційних, семінарських та практичних занять на 2023 рік

Науково-практичні конференції викладачів щодо проблем реалізації концепції неперервної професійної освіти

Загальні конференції педагогічних працівників середньої та вищої школи
Засідання вченої ради
Засідання ректорату
Методичні семінари
Інструктивно-методичні наради
Індивідуальна самоосвітня робота викладача: планування та контроль виконання ІНП 

Підвищенню майстерності викладачів:  систематичне проведення та обговорення відкритих показових лекцій та інших видів навчальних занять

Ефективні форми  методичної роботи: досвід та практика
Практика проведення чат-семінару «Контрольні заходи» 2023 рік: досвід доцента кафедри управління та адміністрування Л.А.Києнко-Романюк

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Чи може вчитель піти у відпустку отак посеред навчального року

Положення про батьківські збори

Привітання з отриманням дипломів “магістра”