Вийшла друком закордонна колективна монографія

 

Монаграфія викладена за посиланням: https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/2021_WEB-BOOK_Monagraf1.pdf

Узагальнення та розвиток науково-практичних аспектів управління в контексті сталого розвитку України, її регіонів, об’єднаних територіальних громад вказує на необхідність дослідження взаємодії та взаємовідносин між державою та органами місцевого самоврядування в контексті впливу на соціально-економічний розвиток країни, регіону та суб’єктів господарювання. Особливості системи державного управління та місцевого самоврядування, як інструментів забезпечення сталого розвитку України в умовах глобальних викликів, залишаються недостатньо дослідженими. 

У колективній монографії представлені роботи українських та польських вчених, присвячені дослідженню управлінських та соціальноекономічних систем в контексті сталого розвитку в умовах сучасних викликів. Основна мета колективної монографії - апробація результатів наукового пошуку викладачів, аспірантів, магістрантів закладів вищої освіти України та Польщі, розкриття теоретико-прикладних засад про сучасну роль, функціональне наповнення та інструментарій міжнародної співпраці у висококонкурентному середовищі. У відповідності до поставлених завдань в рамках написання колективної монографії сформовано її наукові розділи.

Викладачі та аспіранти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" працювали над розділом 2 «Управління людськими ресурсами в умовах змін: виклики та інноваційні практики» у якому розміщено праці де порушуються питання управління людськими ресурсами з позиції компетентнісного підходу та розвитку спроможності персоналу; досліджена реформа освіти як фактор управління персоналом за умови інноваційних змін у суспільстві. 

Монографія - наукова робота міжнародного колективу вчених та фахівців у галузі розвитку соціально-економічних систем різних напрямів досліджень. 

PART 2. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN A CHANGING ENVIRONMENT: CHALLENGES AND INNOVATIVE PRACTICES 

2.1. Nadiia Vasylenko, Olena Stakhova, Iwona Mstowska. Human resources management from the position of competence approach. Researchers associate the introduction of a competency-based approach to human resource management with the civilizational challenges facing man of the XXI century: spiritual, informational, environmental, ethnocultural. However, of course, first of all the need to strengthen competencies in human resource management is due to socioeconomic changes in society. The article shows that a competency-based approach to human resource management allows to solve this problem, which connects the needs of society in educated qualified competent professionals with the interests of each employee, able to effectively solve practical problems and be responsible for their own decisions. The relevance of the study is determined by a number of questions related to the problem of implementing a competency-based approach to human resource management, which today remain open. 

2.2. Nadiia Vasylenko, Dmytro Fostakovskyi. Competence and competency management in buildup and development of staff capacity. The article is dedicated to improvement of theoretical and methodological principles and development of scientific and practical recommendations for the management of specialist human capacity on the basis of competency-based approach. The authors have clarified the definition of the "staff competence capacity" concept based on the generalization of theoretical provisions and scientific developments of the conceptual and categorical apparatus of the study subject area. They updated the use of competency-based approach as an effective tool for staffing the industry with competent employees and providing it with a systemic basis that would contribute to shaping new processes in the human capacity management in the context of promoting the desire of the staff to improve their professional, competence and visionary level in accordance with the European Qualifications Framework. The writing group established a relationship between the human resource structural elements and competencies of employees, which substantiated the relevance of the competency-based approach for human capacity building in the public governance. 

2.3. Nadiia Vasylenko, Lidiia Shlikhtenko, Maya Semko, Wojciech Duczmal. Education reform as a factor of personnel management under the condition of innovative changes in the society. The article is devoted to topical issues of personnel management in the system of education reform. We have defined and structured the main innovative approaches to the development of public administration and their efficiency. The article considers the issue of the current state of pedagogical staff management at the educational institutions.

Вітаємо авторів з отримання сертифікатів

 

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Чи може вчитель піти у відпустку отак посеред навчального року

Положення про батьківські збори

Привітання з отриманням дипломів “магістра”