Командна робота кафедри управління та адміністрування: звіт за 2022 рік

 
9 червня 2022 року відбулася урочиста  церемонія вручення дипломів магістрам спеціальності 281«Публічне управління та адміністрування».  78 випускників отримали свій документ про вищу освіту - диплом магістра!

17 листопада 2022 року відбулася урочистої посвята першокурсників у студенти спеціальності  «Публічне управління та адміністрування» та з нагоди Міжнародного дня студента. У 2022 році студентська родина збільшилася на 146 осіб: 11 бакалаврів денної форми навчання, 124 магістрів та 11 аспірантів денної та заочної форми навчання.


Протягом 2022 року відбулися курси підвищення кваліфікації для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за програмами:

- з питань запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування з "20" вересня 2022 року по "23" вересня 2022 року
- з питань запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування з "22" серпня 2022 року по "26" серпня 2022 року
- "Управління змінами: кадровий потенціал, фінанси, цифрові технології" з "16" серпня 2022 року по "26" серпня 2022 року для вперше призначених на посади державної служби категорії «Б» та «В»
- "Управління змінами: кадровий потенціал, фінанси, цифрові технології" з "16" серпня 2022 року по "19" серпня 2022 року 
-  «Лідерство та управлінські комунікації в органах публічної влади» з «21» червня 2022 року по «24» червня 2022 року
-  «Цифрова грамотність державних службовців та осіб місцевого самоврядування на базі інструментів Google» з «22» по «23» лютого та «17» по «18» березня 2022 року
- «Електронне урядування та електронна демократія в Україні. Кібербезпека» з «08» лютого 2022 року по «11» лютого 2022 року
-  «Управління змінами» з «01» лютого 2022 року по «04» лютого 2022 року

НАУКОВА РОБОТА
Статті у виданнях, що внесені у наукометричну базу Scopus та Web of Science

Serhii Kozlovskyi, Iaroslav Petrunenko, Hennadii Mazur, Vira Butenko and Natalya Ivanyuta (2022). Assessing the probability of bankruptcy when investing in cryptocurrency. Investment Management and Financial Innovations, 19(3), 312-321. doi:10.21511/imfi.19(3).2022.26 переглянути

Lavrov, R., Remnova, L., Sadchykova, I., Mazur, H., Tymoshenko, M., Kozlovskyi, V., Kozlovskyi, S. (2022), «Investments in the Sustainable Development of the Potato Sector in Ukraine Based on the Optimal Balance of Production and Consumption», WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 19, pp. 186-196. https://wseas.com/journals/articles.php?id=758

Zhuk, I., Khaletska, A., Stepura, T., Shchepanskiy, E., Sadova, U. and Pyla, V. (2022). Public Administration System in the Field of Finance Under the Influence of Digitalization. Econ. Aff., 67(03): 225-231. переглянути

Статті у фахових наукових виданнях України категорій Б

Василенко Н. В., Семко М. І., Радиш Я. Ф. Роль публічного управління у формуванні нової моделі державного регулювання охорони здоровя: вітчизняний та зарубіжний досвід // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-8-8191 переглянути

Василенко Н. В., Радиш Я. Ф., Кухарчук П. М. Методи оцінки ефективності управління успішною організацією: складові успіху // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-5-8189 переглянути

Кухарчук П.М., Білик О.О., Корігіна Л.М. Механізми впровадження безпечного освітнього середовища в закладах освіти // Електронне наукове видання «Перспективи та інновації науки». - 2022. - №10(15), С. 189-198 переглянути

Кухарчук П.М., Білик О.О., Корігіна Л.М. Нормативно-правові основи взаємодії закладів освіти та органів місцевого самоврядування // Електронне наукове видання «Наука і техніка сьогодні». No 11(11) . - 2022 С. 25 -36 переглянути

Кухарчук П.М., Білик О.О., Поважук О.П. Публічне адміністрування освітніми системами // Журнал «Наукові інновації та передові технології» № 10(12). – 2022, С. 102-112 переглянути

Кухарчук П.М., Білик О.О., Поважук О.П. Законодавчо-правові основи з реалізації євроінтеграційного курсу України // Електронне наукове видання «Наукові перспективи» № 9(27) . – 2022, С. 129 –138 переглянути

Ніколіна І.І., Герасимюк К.Х. Децентралізаційні трансформації механізмів управління муніціпальною медициною / Ніколіна І.І., Герасимюк К. Х.// Публічне управління і адміністрування в Україні: журнал, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій/. – Одеса, 2022. – Вип. 28, С. 90-94, [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pag-journal.iei.od.ua/archives/2022/28-2022/18.pdf

Організовані конференції, опубліковано доповіді на конференціях

Всеукраїнська науково-практична конференція «Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти» (24 листопада 2022 року м. Тернопіль) Програма конференції

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ» (28-29 листопада 2022 року м.Вінниця)

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління» (10 листопада 2022 року м.Одеса)

Всеукраїнська науково-практична конференція, присвяченої 104-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського «Педагогіка партнерства: реалії та перспективи» (11-12 жовтня 2022 року м. Кропивницький)

VІІ Регіональна науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування в умовах нових викликів в інформаційно-комунікаційному просторі» (з міжнародною участю) Програма конференції

Публічне управління та адміністрування в умовах нових викликів в інформаційно-комунікаційному просторі / Науковий вісник КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» [За науковою редакцією Василенко Н. В. ] // Збірник матеріалів VІІ – Регіональної науково-практичної конференції за міжнародною участю. – Вінниця: ТОВ «Віндрук», 2022. – Випуск №1 (33). – 334 с. переглянути

Монографії

Радиш Я. Ф. Єдиний медичний простір України - нова парадигма розвитку національно системи охорони здоров"я // Єдиний медичний простір України: правовий вимір : монографія за заг. ред. С.Г. Стеценка. - Харків: Право, 2022.- с.672, C.24-32

Khaletskyy Andriy Prospects for the development of staffing in the public management of the medical sphere in Ukraine // Modern management technologies: monograph / ac. to the gen. edition L. Cherchyk. Przeworsk: WSSG, 2022. 379 p. монографія

Методичні рекомендації:  


Халецька А.А. Методичні рекомендації для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування «Цифрові компетентності в умовах нових викликів»

Рекомендації проф. Жарої С.Б. Що потрібно знати українським жінкам з дітьми, які пересуваються Німеччиною
Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Чи може вчитель піти у відпустку отак посеред навчального року

Положення про батьківські збори

Привітання з отриманням дипломів “магістра”