Наукові видання 2020 рік

Василенко, Н., Семко, М., & Пойда, С. (2020). Ефективні форми комунікативної компетентності як основи розвитку технологічної компетентності сучасного керівника в умовах публічного управління. Публічне урядування, 23(3), 50-62. https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-3(23)-50-62

Василенко Н. В. (2020). Особливості взаємодії публічного та державного управління: історія і сутність. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека», 6 (1) Спецвипуск, 48-54.

Василенко, Н. В. (2020). Алгоритмічна компетентності фахівця з публічного управління: алгоритмічні знання, алгоритмічне мислення, алгоритмічна культура. Науковий вісник: Державне управління, 2(2(4), 63-73. https://doi.org/10.32689/2618-0065-2020-2(4)-63-72

Василенко Н. В., Пойда С. А., Коннова М. В., Семко М. І., Гавура О. П. (2020). Алгоритм як ефективний ресурс виконання управлінських дій фахівця з публічного управління. Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека", 5, 49-58 https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-5-6060

Василенко, Н.В. (2020). Алгоритм або послідовність управлінських дій фахівця з публічного управління: поняття, властивості, складання та виконання. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (57), 146–154. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-57-146-154

Пойда С. А. Управління та адміністрування освітнього середовища закладу загальної середньої освіти з використанням цифрових технологій // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №6/1. https://doi.org/10.25313/2617-
572X-2020-6/1-6159 https://www.inter-nauka.com/ua/issues/administration2020/6-1/6159

Пойда С. А. Алгоритм як ефективний ресурс виконання управлінських дій фахівця з публічного управління // Електронне наукове видання"Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-5-6060 https://www.inter-nauka.com/issues/administration2020/5/6060

S.A. POYDA, V.M ZAYATCHKOVSKY, Т.М. DROZD, L.А. KIYENKO and N.V. VASILENKO, 2020. TRAINING A MODERN MANAGER IN AN OPEN SOCIETY: DEVELOPMENT OF ALGORITHMIC COMPETENCY OF A PUBLIC GOVERNANCE SPECIALIST. International Journal of Management (IJM).Volume:11,Issue:5 (2020), Pages:1289-1298. https://iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_5/IJM_
11_05_117.pdf

IMPROVEMENT OF LEARNING OUTCOMES IN EDUCATIONAL PROCESS OF INTERNS-PHARMACISTS USING DISTANCE LEARNING ELEMENTS /Pogorilii.V.V., Dudikova L.A., Yakimenko O.G., Poida S.A., Koval B.F. ISSN: 2076-8184. Information Technologies and Learning Tools, 2020, Vol 76, №2 https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3038/1647

Serhii Poida, Tetiana Halych An Increase of Efficiency of IT-projects Management on the Basis of Model of Development of Professional Competence of Staff. Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy : monograph, Praha: OKTAN PRINT, 2020, 265 р. pp. 172-185 https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31049/2/Ukraine%20in%20the_%D0%
BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf

Києнко-Романюк Л.А., Жарая С.Б. Стилі керівництва в публічному управлінні та адмініструванні: лідерські підходи // Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека» // № 6 (1) Спецвипуск, 2020, 11-16 

PROнавички майбутнього: навч-метод. посібник /Н.О.Лещук, Я.М.Сивохоп, Л.А.Києнко-Романюк – К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2020. – 151 с. (Схвалено МОН України для використання у навчально-виховному процесі, Лист ІМЗО № 22 1/12-Г-830 від 05.08.2019)

Yaroslav F. Radysh, Raisa O. Moiseyenko, Vasyl M. Mykhalchuk Hyman Health as a philosophical phenomenon and an important component of national security and state sovereignty potential // Wiadomosci Lekarskie Czasopista Polskiego Towarzystva Lekarskiego, - 2020, Tom LXXIII, Nr 5, m aj. – Pp. 994 – 999. 

Давид Л. В., Радиш Я. Ф. Основні аспекти зміни територіальної організації влади / Інвестиції: практика та досвід 2021. – № 15. – С.100-106
 
Кучеров С. І., Радиш Я. Ф. Теоретичні засади дослідження системи публічного управління у сфері громадського здоров'я України Інвестиції: практика та досвід. –  2021. – № 13—14. –  С.110-116
 
Торовець Л. Ю., Радиш Я. Ф. Правове регулювання фінансової діяльності органів публічної влади Інвестиції: практика та досвід. –  2021. – № 7. – С.98-105
 
Кошова С. П., Михальчук В. М., Радиш Я. Ф. Єдиний медичний простір України – нова парадигма розвитку національної системи охорони здоров’я. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2203 (дата звернення: 11.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.9.30
 
Вороненко Ю. В., Кошова С. П., Михальчук В. М., Радиш Я. Ф. Здоров’я громадян України – важлива складова національної безпеки та потенціалу суверенітету держави // Україна. Здоров’я нації. – 2021. – № 3 (65). – С.5-13.

Kozlovskyi, S., Bilenko, D., Kuzheliev, M., Lavrov, R., Kozlovskyi, V., Mazur, H., Taranych, A. (2020), «The system dynamic model of the labor migrant policy in economic growth affected by COVID-19», Global Journal of Environmental Science and Management, Vol. 6 (Special Issue (Covid-19)), pp. 95-106. http://dx.doi.org/10.22034/GJESM.2019.06.SI.09

Lutsiak, V., Lavrov R.,, Furman, I., Smitiukh A.,, Mazur, H., Zahorodnia, N. (2020), Economic Aspects and Prospects for the Development of the Market of Vegetable Oils in a Context of Formation of its Value Chain. Montenegrin Journal of Economics, Vol. 16, No. 1, 155-168. https://mnje.com/sites/mnje.com/files/155-_168_-_lutsiak_et_al._-_rrr.pdf

Мазур Г.Ф. Households as a potential source of investment in national economy С. В. Козловський, Г. Ф. Мазур, О. Д. Землякова Економiка та держава 2020 № 4 С.44-50

Zarosylo, V.O., Timashov, V.O., Arifkhodzhaieva, T.B., Yarovoi, T.S., Kukharchuk, P.M. Problems of law enforcement reform in Ukraine: Philosophical and legal aspects Asia Life Sciences, 2020, Supp22(2), стр. 791–800

Кухарчук П.М., Білик О.О. Громадське врядування в освітньому середовищі // Публічне урядування : збірник. — № 3 (23) — червень 2020. — К. : ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом”, 2020. — 310 с.

Кухарчук П.М., Кулініч О.М., Сомова Т.М. Управління системою закладів загальної середньої освіти в умовах епідемії // Сучасні аспекти науки: ІІІ-ій том колективної монографії / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2020. 197 с.; – С. 59- 69.: URL: https://cutt.ly/QhQtnW9

Жарая С., Герасимюк К., Києнко-Романюк Л. Проблеми і перспективи дистанційного та онлайн-навчання державних службовців в умовах нових викликів і пандемії коронавірусу в Україні /Жарая С., Герасимюк К., Києнко-Романюк Л.// Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2020. Вип. 2. С. 125–133. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zbirnyk.academy.gov.ua/pages/dop/8/files/adde2b8f-3565-4913-9eee-b598498b93a4.pdf.

Герасимюк К.Х., Зелінська Н.С. Механізми впровадження інновацій у процес регіонального управління в умовах децентралізації / Герасимюк К. Х., Зелінська Н.С.// Право та державне управління: зб. наук. пр. Класичний приватний університет / [голов. ред. О. В. Покатаєва]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 2. – С. 260-265.

Герасимюк К.Х., Миколюк Я.П. Трансформація ролі дисциплінарної комісії у притягненні державних службовців категорій «Б» та «В» до дисциплінарної відповідальності у зв’язку із внесенням змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади /Герасимюк К. Х., Миколюк Я.П.// Економіка, управління та адміністрування: журнал, Державний університет «Житомирська політехніка» /[голов. ред. В.В.Євдокимов]. – Житомир, 2020. – Вип. 3, (93), С. 50-56,[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ema.ztu.edu.ua/article/view/193083.Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Чи може вчитель піти у відпустку отак посеред навчального року

Абітурієнту

II ФОРУМ НОВОЇ ОСВІТИ. Коли дорослі і діти говорять на рівних