Наукові видання 2021 рік


Nadiia Vasylenko, Olena Stakhova, Iwona Mstowska Human resources management from the position of competence approach // Socio-economic development of regions: strategies, models, innovations. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021; ISBN 978-83-66567-36-8; pp. 355, illus., tabs., bibls. https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/2021_WEB-BOOK_Monagraf1.pdf

Nadiia Vasylenko, Dmytro Fostakovskyi Competence and competency management in buildup and development of staff capacity // Socio-economic development of regions: strategies, models, innovations. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021; ISBN 978-83-66567-36-8; pp. 355, illus., tabs., bibls. https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/2021_WEB-BOOK_Monagraf1.pdf

Nadiia Vasylenko, Lidiia Shlikhtenko, Maya Semko, Wojciech Duczmal Education reform as a factor of personnel management under the condition of innovative changes in the society // Socio-economic development of regions: strategies, models, innovations. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021; ISBN 978-83-66567-36-8; pp. 355, illus., tabs., bibls. https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/2021_WEB-BOOK_Monagraf1.pdf

Nadiya Vasylenko, Yaroslav Radysh Health of Ukrainian citizens - Strategic resource of the state Здоров'я громадян України – стратегічний ресурс держави // Administrative and socio-economic systems: scientific and practical aspects of sustainable development. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021; ISBN 978-83-66567-29-0; pp.480, illus., tabs., bibls. https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/Web-book-monograf-2021.pdf

Boyko A., Poida S., Romanyuk O. Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung: Technik, Informatik, Sicherheit, Verkehr, Physik und Mathematik, Biologie und Ökologie, Landwirtschaft. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 6. Teil 4. 2021. -pp. 43-59. https://www.sworld.com.ua/simpge6/sge6-04.pdf

Халецька А.А. Education process digitalization and its impact on Human Capital of an enterprise: Journal of Management Information and Decision Sciences Volume 24, Issue 5, 2021
https://www.abacademies.org/articles/Education-process-digitalization-and-its-impact-on-human-capital-of-an-enterprise-1532-5806-24-5-271.pdf

Халецька А.А. Удосконаленяя системи публічного управління в Україні: проблеми, механізми та перспективи: [колективна монографія]  / А.А. Халецька, О.І. Юзькова // за заг.ред. проф. А.О. Касич. – Київ, КНУТД, 2021. – 201 с. – С.58 -70. Особистий внесок:Розділ 1.4. Феномен лідерства в менеджменті, концепція нового публічного управління та публічного врядування

Халецька А.А. Окремі проблеми створення іміджу закладу охорони здоров’я в сучасній концепції публічного врядування / А. Халецька, В. Кравченко // Економічний вісник: Серія: фінанси, облік, оподаткування: науковий фаховий журнал / редкол. : О. А. Шевчук (головн. ред.) та ін. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2021. – Випуск 7. – 220 с. – С. 184-196. Особистий внесок: (0,5 д.а.)

Халецька А.А. Аналіз сучасного стану та тенденцій інноваційного лідерства в публічному управлінні / А.А. Халецька, О.І. Юзькова // Науковий журнал «Публічне управління та регіональний розвиток». №9 (2020).  URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1159

Мазур Г.Ф. Значення соціально-демографічного прогнозування в реалізації стратегії економічного розвитку. Дороніна О. А., Мазур Г. Ф., Климчук О. В., Якимова Н. С. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 14–17.

Мазур Г.Ф. Тенденції та перспективи розвитку економіки України в умовах коронакризи Лавров Р. В., Кравченко А. О., Козловський С. В., Мазур Г. Ф. Економiка та держава 2021. № 10. С. 12-20

Кухарчук П.М., Пойда С.А., Адамович І.В. Державні механізми впровадження природничо-математичної освіти (STEM-освіта) в умовах реформування загальної середньої освіти// Наукові перспективи : збірник. (№12 (18) (2021) https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-12(18)-109-123

Кухарчук П. М., Плосков В. О. Стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища // Наукові перспективи : збірник. (№ 12 (18) (2021) https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-12(18)-99-108

Герасимюк, К. Х. Механізми державного управління кібер- та інформаційною безпекою: проблеми та шляхи вирішення. Економіка, управління та адміністрування, (2021, 3(97), 36–40. https://doi.org/10.26642/ema-2021-3(97)-36-40.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Чи може вчитель піти у відпустку отак посеред навчального року

Абітурієнту

II ФОРУМ НОВОЇ ОСВІТИ. Коли дорослі і діти говорять на рівних