Наукові видання 2022 рік

Serhii Kozlovskyi, Iaroslav Petrunenko, Hennadii Mazur, Vira Butenko and Natalya Ivanyuta (2022). Assessing the probability of bankruptcy when investing in cryptocurrency. Investment Management and Financial Innovations, 19(3), 312-321. doi:10.21511/imfi.19(3).2022.26 переглянути

Василенко Н. В., Семко М. І., Радиш Я. Ф. Роль публічного управління у формуванні нової моделі державного регулювання охорони здоровя: вітчизняний та зарубіжний досвід // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-8-8191 переглянути

Василенко Н. В., Радиш Я. Ф., Кухарчук П. М. Методи оцінки ефективності управління успішною організацією: складові успіху // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-5-8189 переглянути

Кухарчук П.М., Білик О.О., Корігіна Л.М. Механізми впровадження безпечного освітнього середовища в закладах освіти // Електронне наукове видання «Перспективи та інновації науки». - 2022. - №10(15), С. 189-198 переглянути

Кухарчук П.М., Білик О.О., Корігіна Л.М. Нормативно-правові основи взаємодії закладів освіти та органів місцевого самоврядування // Електронне наукове видання «Наука і техніка сьогодні». No 11(11) . - 2022 С. 25 -36 переглянути

Кухарчук П.М., Білик О.О., Поважук О.П. Публічне адміністрування освітніми системами // Журнал «Наукові інновації та передові технології» № 10(12). – 2022, С. 102-112 переглянути

Кухарчук П.М., Білик О.О., Поважук О.П. Законодавчо-правові основи з реалізації євроінтеграційного курсу України // Електронне наукове видання «Наукові перспективи» № 9(27) . – 2022, С. 129 –138 переглянути

Zhuk, I., Khaletska, A., Stepura, T., Shchepanskiy, E., Sadova, U. and Pyla, V. (2022). Public Administration System in the Field of Finance Under the Influence of Digitalization. Econ. Aff., 67(03): 225-231. переглянути

Всеукраїнська науково-практична конференція «Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти» (24 листопада 2022 року м. Тернопіль) Програма конференції

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ» (28-29 листопада 2022 року м.Вінниця)

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління» (10 листопада 2022 року м.Одеса)

Всеукраїнська науково-практична конференція, присвяченої 104-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського «Педагогіка партнерства: реалії та перспективи» (11-12 жовтня 2022 року м. Кропивницький)

VІІ Регіональна науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування в умовах нових викликів в інформаційно-комунікаційному просторі» (з міжнародною участю) Програма конференції

Публічне управління та адміністрування в умовах нових викликів в інформаційно-комунікаційному просторі / Науковий вісник КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» [За науковою редакцією Василенко Н. В. ] // Збірник матеріалів VІІ – Регіональної науково-практичної конференції за міжнародною участю. – Вінниця: ТОВ «Віндрук», 2022. – Випуск №1 (33). – 334 с. переглянути

Радиш Я. Ф. Єдиний медичний простір України - нова парадигма розвитку національно системи охорони здоров"я // Єдиний медичний простір України: правовий вимір : монографія за заг. ред. С.Г. Стеценка. - Харків: Право, 2022.- с.672, C.24-32

Khaletskyy Andriy Prospects for the development of staffing in the public management of the medical sphere in Ukraine // Modern management technologies: monograph / ac. to the gen. edition L. Cherchyk. Przeworsk: WSSG, 2022. 379 p. монографія

Ніколіна І.І., Герасимюк К.Х. Децентралізаційні трансформації механізмів управління муніціпальною медициною / Ніколіна І.І., Герасимюк К. Х.// Публічне управління і адміністрування в Україні: журнал, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій/. – Одеса, 2022. – Вип. 28, С. 90-94, [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pag-journal.iei.od.ua/archives/2022/28-2022/18.pdf

Lavrov, R., Remnova, L., Sadchykova, I., Mazur, H., Tymoshenko, M., Kozlovskyi, V., Kozlovskyi, S. (2022), «Investments in the Sustainable Development of the Potato Sector in Ukraine Based on the Optimal Balance of Production and Consumption», WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 19, pp. 186-196. https://wseas.com/journals/articles.php?id=758


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Чи може вчитель піти у відпустку отак посеред навчального року

Положення про батьківські збори

Привітання з отриманням дипломів “магістра”