Навчально-методичні рекомендації


ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ

Європейський стандарт публічного управління:Теорія та історія державного управління та місцевого самоврядування:

Pегуляторна політика ЄС 

Управління змінами:
Силабус
Методичні рекомендації
Навчальна програма
Робоча програма

Публічне адміністрування:


Особистість керівника та ментальне благополуччя в організації
Навчальна програма
Робоча програма

Іноземна мова за професійним спрямуванням:
Силабус
Методичні рекомендації
Навчальна програма
Робоча програма

Методологія наукових досліджень:
Методичні рекомендації

Лідерство в публічній сфері:
Питання

Хмарні сервісні технології в публічному управлінні:
Методичні рекомендації

Мовна компетентність державних службовців і посадових осіб:
Методичні рекомендації

Менеджмент державних установ і організацій:
Методичні рекомендації
Навчальна програма
Робоча програма

Стратегія управління персоналом установ і організацій:

Фінансовий менеджмент:
Питання

Теоретичні основи державного управління:
Питання
Методичні рекомендації
Навчальна програма
Робоча програма

Організація правової роботи в органах публічної влади
Питання
Методичні рекомендації

Основи електронного урядування:
Силабус
Питання

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ


Психологія публічного управління
Силабус
Робоча програма

Вступ до фаху
Методичні рекомендації
Навчальна програма
Робоча програма

Історія публічного адміністрування
Силабус
Методичні рекомендації
Навчальна програма
Робоча програма

Правове забезпечення публічного управління 
Основи дистанційного навчання
Силабус
Методичні рекомендації

Історія української культури
Силабус
Методичні рекомендації

Основи публічного адміністрування
Методичні рекомендації
Навчальна програма
Робоча програма

Основи організації громадянського суспільства
Методичні рекомендації
Навчальна програма
Робоча програма

Організація надання послуг населенню
Силабус

Політологія
Вступ до теорії ймовірності та математичної статистики

Критичне мислення: технологія прийняття управлінських рішень

Екологічний менеджмент
Силабус
Методичні рекомендації
Навчальна програма
Робоча програма

Основи фінансово-економічних знань
Силабус
Методичні рекомендації
Навчальна програма
Робоча програма

Комунікативний менеджмент
Силабус
Методичні рекомендації
Навчальна програма
Робоча програма

Управління інклюзивною освітою
Силабус
Методичні рекомендації
Навчальна програма
Робоча програма

Основи ораторського мистецтва
Силабус
Методичні рекомендації
Навчальна програма
Робоча програма


Організація діяльності службовця
Силабус
Методичні рекомендації
Навчальна програма
Робоча програма

Підготовка і презентація діяльності керівника громадських організацій

Антикризовий менеджмент
Етика бізнесу та управлінських рішень
Інноваційний розвиток підприємств

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Основи філософських знань публічного адміністратора
Новий український правопис
Управління програми та проектами 

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Чи може вчитель піти у відпустку отак посеред навчального року

Положення про батьківські збори

Привітання з отриманням дипломів “магістра”