Силабуси першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ

Українська мова (за професійним спрямуванням)
к.ф.н., доц. Кущ О.П.
силабус
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
к.п.н., доц. Галич Т.В.
силабус
Історія української культури

силабус
Основи філософських знань публічного адміністратора
д.іст.н., проф. Струкевич О.К.
силабус
Правове забезпечення публічного управління
к.ю.н., доц. Світлак І.І.
силабус
Політологія
д.іст.н., проф. Струкевич О.К.
силабус
Трудове право та основи охорони праці
к.ю.н., доц. Світлак І.І.
силабус
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА 
МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА
к.п.н.,  Стахова О.А.
Основи дистанційного навчання
к.п.н. Пойда С.А.
силабус
МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА І
ТЕОРІЯ МНОЖИН
к.п.н.,  Стахова О.А.
Основи фінансово-економічних знань
д.держ.упр., доц. Іванюта
силабус
Психологія публічного управління
к.п.н., доц. 
Києнко-Романюк Л.А.
силабус
Електронне управління
к.т.н., доц. Білик О.О.
силабус
Організація надання послуг населенню
д.держ.упр., проф. Жарая С.Б.
силабус
Комунікативний менеджмент
д.пед.н., проф. Василенко Н.В.
силабус
Критичне мислення: технологія прийняття управлінських рішень
к.п.н., доц. 
Києнко-Романюк Л.А.
силабус
Основи менеджменту публічного управління
к.держ.упр. Лукова М.Д.
силабус
Історія публічного адміністрування
д.іст.н., проф. Дровозюк С.І.
силабус
Вступ до фаху
к.держ.упр., доц. 
Кухарчук П.М.
Управління інклюзивною освітою
к.п.н. Чопик Л.І.
силабус
Основи ораторського мистецтва
к.п.н. Дрозд Т.М.
силабус
Управління програми та проектами 
к.п.н. Пойда С.А.
силабус
Підготовка і презентація діяльності керівника громадських організацій
к.п.н., доц. Семко М.І.
силабус
Антикризовий менеджмент

силабус
Організація діяльності службовця

силабус
Етика бізнесу та управлінських рішень

силабус
Інноваційний розвиток підприємств

силабус

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Чи може вчитель піти у відпустку отак посеред навчального року

Привітання з отриманням дипломів “магістра”

Положення про батьківські збори