ДОГОВІР
про співпрацю навчального закладу та ініціаторами програми
«Територія інновацій»

№________________                                                                                                 «____»________________2015р.

Лабораторія «Центр інноваційних технологій освіти» ВОІПОПП, надалі Центр, в особі керівника Загоруйко Олександра Дмитровича з однієї сторони, що діє на підставі Положення, та ЗОШ № _____________________ ,
                                                                                                                                            (номер ЗОШ  м.Вінниці)

Надалі Партнер, в особі_____________________________________________ ,
                                                                               (посада, прізвище та ініціали)
що діє на підставі _______________________, надалі Сторони, уклали цей Договір про наступне:
1.Предмет Договору
1.1.Враховуючи взаємну зацікавленість, Сторони домовляються спільно діяти з метою об’єднання зусиль для реалізації цього Договору.
2.Напрямки взаємної співпраці
2.1.Виховання молодого покоління у сферах екології, економіки, творчості, техніки, спорту, використовуючі матеріальні та моральні мотиватори у тому рахунку ті, які відповідають концепції національно-патріотичного розвитку молоді в Україні, для учасників програми «Територія інновацій», надалі Програма.
3.Зобов’язання Партнера
3.1.Партнер зобов’язується:
- Розмістити Еко-локації з Еко-стендами Програми на яких міститься інформація про книги та періодику з екології, економіки, творчості, техніки, спорту, буде вестись Еко-бюлетень навчального закладу, та Дошки-бюлетені : молодого еко-підприємця, молодого науковця, юного натураліста, юного програміста, тощо.
- Постійно вести збір відходів передбачених Програмою.
- Відповідати за безпечне встановлення і експлуатацію Еко-локацій з Еко-стендами.
- Відповідно до умов цього Договору співпрацювати у заходах перелічених у Додатку 1 та виставляти команди від класів та ЗОШ для участі у заходах.
4.Зобов’язання Центру
4.1.Центр зобов’язується:
- Виготовити безкоштовно Еко-локації з Еко-стендами з матеріалів Партнера та передати їх Партнеру.
- Сприяти збору та вивезенню твердих відходів.
5.Інші умови
5.1.Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом трьох років.
5.2.Хід та результати виконання цього Договору щорічно розглядаються на спільному засіданні представників Партнера та Центра.
5.3.Кожна із Сторін за власним бажанням може розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередивши про це іншу Сторону у письмовій формі за 30 календарних днів до дати, з якої пропонується припинити Договір.
5.4.Зміни і доповнення до цього Договору, а також усі додаткові угоди, додатки до нього вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони мають письмову форму і підписані уповноваженими представниками обох Сторін.
5.5.Сторони за цим Договором не уповноважені виступати як юридичні представники одна одної.
6.Місцезнаходження та підписи Сторін

Центр  Партнер
Лабораторія «Центр інноваційних технологій освіти» кафедра методології та управління освітою ВОІПОПП
21100, м.Вінниця, вул..Грушевського,13, т.526502.

Лабораторія «Центр інноваційних технологій освіти» ВОІПОПП 
 
Керівник _______________________ Загоруйко О.Д.
Директор ____________   _____________________
                   (підпис)                          (дата)
Додаток1
Перелік заходів у яких приймає участь Партнер – учасник Програми.
№ п/п Заходи
1 Майстер-класи по виготовленню прикрас, заняття з handmade в межах проекту “Майстриня”: 
2 МК по виготовленню еко-картин на конкурс "Стоп зброя" проектів „Мистецтво – мова примирення”,  «Освітній дизайн»
3 Екскурсія з проекту “Казкові квест-мандри”
4 Піраміда миру – майстер-класи по створенню інсталяції із пластмасової,  іграшкової „зброї”.
5 Розважальні симейні заходи „Kids Party»
6 Зимній та літній Фінал конкурсів майстер-класів з проекту «Майстриня»
7 «Купальське Коло» – майстер-класи по виготовленню „Купальських віночків та прикрас” на Фестивалі «Купальське коло»
8 Майстер-класи до свята осені та на Хеловін – з проекту популяризації Української літератури Хеловій.
9 Виставка-аукціон робіт учасників проекту.
10 Новорічна Арт-ялинка 2015-2016 рр з твердих відходів з реєстрацією у книзі рекордів України
11 Секція тенісу
12 Створення  молодіжних рекламних Еко-агенцій
13 Робо-тир на ігрових та патріотичних заходах 
14 Конкурс Екологічних презентацій та Еко-газет
15 Конкурс Еко-техно моделей 
16 Зимня гра-квест з елементами Еко-боулінгу, Еко-дартсу, Еко-гольфу. Стрільби пнемо-ракетами по мішеням у Робо-тирі.
17 Проведення Еколого-економічної Універсіади,

18 Семінари, конкурси, виставки, благодійні аукціони,
19 Літня гра-квест з елементами Еко-боулінгу, Еко-дартсу, Еко-гольфу. Стрільби пнемо-ракетами по мішеням у Робо-тирі на Фестивалі «Купальське коло»
20 Створення Міжшкільного Еко-фонду і його відділень 
21 Створення Рад та гуртків з молодіжного Еко-підприємництва та фінпланування молодої сім`ї.
  Центр  Партнер
АТМ «Лабораторія освітнього дизайну» ВОІПОПП 
Керівник  _________________________  Луцяк В.В. 
Директор ____________   _____________________

                      (підпис)                     (дата)

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Чи може вчитель піти у відпустку отак посеред навчального року

Положення про батьківські збори

Привітання з отриманням дипломів “магістра”