Громадське обговорення


Проект постанови КМУ розроблено Міністерством освіти і науки України відповідно до Закону України «Про вищу освіту» з метою зміни процедури оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифіката про акредитацію освітньої програми  Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.
Назва структурного підрозділу, що розробляв регуляторний акт, адреса та телефони:  Управління ліцензування та акредитації, м. Київ, проспект Перемоги,10,  тел. (044) 481-32-89,  e-mail:s_danylchenko@mon.gov.ua 
Зауваження та пропозиції надаються протягом 1 місяця до МОН України, а також на адресу Державної регуляторної служби (01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua).


Назва структурного підрозділу, що розробляв регуляторний акт, адреса та телефони: Управління ліцензування та акредитації, м. Київ, проспект Перемоги,10, тел. (044) 278-13-88, e-mail: o_grechko@i.ua
Зауваження та пропозиції надаються протягом 1 місяця до Міністерства, а також на адресу Державної регуляторної служби  (01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua.).

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» розроблено на виконання вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» є внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 244, з метою приведення його у відповідність із Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
Назва органу виконавчої влади, що розробляв регуляторний акт: Міністерство освіти і науки України.
Назва структурного підрозділу, що розробляв регуляторний акт, адреса та телефони: Управління ліцензування та акредитації, м. Київ, проспект Перемоги,10,  тел. (044) 278-13-88, e-mail: o_grechko@i.ua
Зауваження та пропозиції надаються протягом 1 місяця до Міністерства, а також на адресу Державної регуляторної служби (01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11 або на електронну адресу: inform@dkrp.gov.ua).

Проект Закону України «Про професійну освіту» розроблений на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 213-р, прикінцевих положень Закону України від 1 липня 2014 р. № 156-VI «Про вищу освіту», а також з урахуванням положень Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р.
Метою запропонованого законопроекту є удосконалення діючих механізмів реалізації державної політики та правових відносин у сфері управління професійно-технічною освітою.
Зазначений проект закону та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті МОН:www.mon.gov.ua.
Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту надсилати на адресу Міністерства освіти і науки України:
поштову - пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135; електронну - ukrpto.i.ua
а також на адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва:
поштову - вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011; електронну - inform@dkrр.gov.ua
Зауваження і пропозиції приймаються до 20 серпня 2015 року.

Проект акта розроблений на виконання постанови Верховної Ради України від 13 січня 2015 р. № 96-VIII «Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення».
Зауваження та пропозиції до проекту просимо надсилати на електронну адресу zarudenko@mon.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до зазначених проектів актів надсилати на адресу Міністерства освіти і науки України:
поштову – бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601;
Електрону – o_orlyuk@mon.gov.ua з 10 липня 2015 року до 10 серпня 2015 року.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту надсилати на адресу Міністерства освіти і науки України: поштову - пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135; електронну адресу - interedu@interedu.com.ua до 08 липня 2015 року.

Проект регуляторного акта розроблено Міністерством освіти і науки України на виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 2 жовтня 2012 року № 5407-VI та пунктів 7, 8, 10 Плану організації виконання зазначеного Закону, затвердженого на засіданні Кабінету Міністрів України 28 листопада 2012 року (протокол № 92).
Проект регуляторного акта направлений на захист інтересів держави, підтримку і розвиток науково-технічного, економічного й оборонного потенціалу України, недопущення придбання та впровадження за кошти державного бюджету морально застарілих, енерго- та матеріаломістких технологій і технологій, що можуть завдати шкоди навколишньому природному середовищу або здоров'ю людей, контролю за впровадженням придбаних за кошти державного бюджету технологій, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків проведення державної експертизи технологій та/або їх складових і погодження ввезення в Україну технологій та/або їх складових, придбання яких передбачається за рахунок бюджетних коштів, і погодження трансферу та реєстрації створених або придбаних за рахунок таких коштів технологій та/або їх складових, які передаються юридичним особам, що зареєстровані в інших країнах, або фізичним особам – іноземцям чи особам без громадянства»  та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті Міністерства.
Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 2 місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу – до 19 серпня 2015 року.
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі:
• поштою за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 16,
• факсом (+38 044) 287-82-75,
• електронною поштою за адресою: d_chayka@dknii.gov.ua


Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту надсилати на адресу Міністерства освіти і науки України:
поштову - пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135; електронну адресу - i_sovsun@mon.gov.ua до 03 липня 2015 року.


Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 1210, розроблений на виконання Закону України «Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях, проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців / виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси».
Зауваження та пропозиції до проекту рішення Уряду просимо надсилати на електронну адресу i_іsaeva@mon.gov.ua (дублювання s_pasichnyi@mon.gov.ua) з позначкою «Розпорядження 1210».

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на електронну адресу: bozhko@mon.gov.ua

Проект Закону України «Про освіту» (у редакції після узгодження тексту з робочою групою)
Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про освіту»
На виконання вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо про оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України - www.mon.gov.ua Закону України «Про освіту» з метою отримання зауважень та пропозицій.
Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту надсилати на адресу Міністерства освіти і науки України:
поштову - пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135; електронну - i_sovsun@mon.gov.ua,
а також на адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва:
поштову - вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011; електронну - inform@dkrр.gov.ua
Зауваження і пропозиції приймаються до 15 червня 2015 року.

          Зауваження та пропозиції просимо надсилати на електронну адресу: g_topol@mon.gov.ua

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 20.05.2015 на електронні адреси: r_gladkovskyy@mon.gov.ua; victoriya2009@ukr.net.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 1 червня 2015 року на електронні адреси: r_yevtushenko@mon.gov.uan_beskova@mon.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проектів рішень Уряду просимо надсилати до 30 травня 2015 року на електронну адресу  i_isaeva@mon.gov.ua (дублювання s_pasichnyi@mon.gov.ua) з позначкою «Депозитні рахунки» або «Поточні рахунки» відповідно

Зауваження та пропозиції просимо до 16 лютого 2015 року надсилати на електронну адресу: n_beskova@mon.gov.ua.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Чи може вчитель піти у відпустку отак посеред навчального року

Положення про батьківські збори

Привітання з отриманням дипломів “магістра”