Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)


http://infosvit.if.ua/yakym-povynen-buty-konspekt-uroku-metodychni-rekomendatsiji/
Початок конспекту оформляється за загальною схемою. Спочатку  зазначаються:
тема, мета заняття, його тип, методи і прийоми проведення, засоби наочності й технічні засоби навчання, використана в процесі підготовки до заняття література.
Дидактична мета визначається, виходячи зі змісту матеріалу програми, вона вказує на результат, який передбачається досягнути.
Доцільно виділити навчальні завдання, які визначають формування умінь і навичок: виконувати конкретну операцію, дію; відрізняти правильнее виконання дії, якою необхідно оволодіти, від неправильного; визначати, пояснювати, обґрунтовувати характерні ознаки, принципи правильного виконання дії.
У конспекті слід вказати розвивальну та виховну функції навчання:
  • якими логічними операціями та прийомами розумової діяльності оволодіють учні;
  • які почуття пробуджуються у процесі навчання (подиву, зацікавленості, успіху, гордості, співпричетності, відповідальності та ін.);
  • які цінності для себе відкривають, усвідомлюють учні;
  • які уміння соціальної поведінки формуються на занятті.
У конспекті орієнтовно виділяють такі головні етапи навчального заняття:
  • актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду школярів;
(далі http://infosvit.if.ua/yakym-povynen-buty-konspekt-uroku-metodychni-rekomendatsiji/

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Чи може вчитель піти у відпустку отак посеред навчального року

Нормативно-правова база 2020-2021

Абітурієнту