Міжнародна науково-практична конференція «Партнерство в освіті: виклики та перспективи»Міжнародна науково-практична конференція«Партнерство в освіті: виклики та перспективи»12-13 травня 2017 року
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо закордонних та вітчизняних науковців, керівників освітніх закладів, представників громадськості  взяти участь у роботі конференції.

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, російська. 
Технічне забезпечення:
мультимедійний проектор, інтерактивна дошка SmartBoard

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Освіта в авангарді суспільних змін: процеси розвитку, виховання і соціалізації в новій українській школі.
2. Педагогіка партнерства і компетентнісний підхід – основа для успішної самореалізації громадянина і фахівця.
3. Діалог та соціальне партнерство між владою, громадою, освітянами та споживачами освітніх послуг – шляхи успішної реалізації завдань нової української школи.
4. Європейський досвід управління освітнім процесом на державно-громадських засадах.
5. Цінності та принципи педагогіки партнерства – основа оновленої системи професійного розвитку та саморозвитку освітян, сучасної державної освітньої та кадрової політики.
6. Новітні інформаційно-комунікаційні технології в освітньому середовищі партнерства.
7.  Дуальна освіта: зв'язок між ринком праці і українською освітою.
8. Сучасні моделі управління, співуправління, партнерської взаємодії учасників освітнього процесу та громадськості.
9. Роль органів місцевого самоврядування в публічному управлінні та адмініструванні розвитком освітньої галузі регіону.
10. Науково-практичний супровід управлінської діяльності керівника в умовах децентралізації влади.Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну адресу
кафедри управління та адміністрування Комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти» kafedraya@gmail.com.
таку інформацію: 

• ЗАЯВКУ для участі у конференції (форма заявки додається);
• СТАТТІ та ТЕЗИ ДОПОВІДІ, оформлені відповідно до вимог  (зразок додається).

Заїзд і поселення учасників конференції
- 12 травня 2017 року.

Орієнтовний графік роботи конференції 12 травня 2017 року:

08.30 - 10.00  - реєстрація учасників
10.00 - 12.30  - пленарне засідання,
12.30 - 13.00  – брейк-кава
14.00 - 16.00  - робота в секціях; майстер-класи,

13 травня 2017 року
Початок  роботи о 10 годині - робота в секціях;
засідання круглого столу, закриття конференції.

Програма конференції передбачає пленарне та секційні засідання. 
Всі учасники отримають електронний варіант збірника матеріалів конференції.  Вступний внесок учасник конференції сплачує під час реєстрації  - 100 грн.
Просимо надсилати статті до 15 квітня 2017 року. Матеріали подаються в електронному вигляді на CD-диску в редакторі Word 97-2003 для Windows 98-2000, збереженому у двох форматах *.doс і *.rtf разом із примірником роздрукованого тексту. Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc і реtrenko.rtf. Обсяг статті − до 8  повних сторінок. Вартість однієї сторінки - 20 грн. (друк на замовлення автора).


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО КОНФЕРЕНЦІЇ

Статті повинні відповідати таким вимогам: 
1. Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, кегль 14 , інтервал 1,0, поля сторінок – 2 см, абзац – 1,25 см
2. 1-й рядок: ініціали та прізвище автора (вирівнювання по центру, шрифт жирний). 
3. 2-й та 3-й рядок: наукове звання, вчений ступінь, місце роботи (вирівнювання по центру, курсив). 
4. Через один рядок відступу подається назва доповіді (великими літерами, вирівнювання по центру, шрифт жирний). 
5. У наступному рядку друкуються стаття (обсяг – до 8 сторінок). 
6. Список використаних джерел друкується через один рядок в алфавітному порядку згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України №3, 2008 р., с. 9-13, №5, 2009р.с.26-28). 
Публікація статей та доповідей планується до початку роботи конференції в збірнику «Наукові записки». Оргкомітет залишає за собою право відбору поданих матеріалів.
Матеріали на конференцію, надсилати звичайним листом або електронною поштою kafedraya@gmail.com. У темі листа вказувати «Матеріали на конференцію».
Транспортні витрати, проживання та харчування учасники сплачують самостійно. Заїзд учасників 12 травня 2017 року.
Адреса оргкомітету:
вул. Грушевського, 13, КВНЗ ВАНО м. Вінниця  21100, Україна
Голова оргкомітету: Дровозюк Степан Іванович -  ректор КВНЗ ВАНО.
Контактна інформація: (0432) 67 08 94, факс: 67 08 85,
ел. пошта: kafedraya@gmail.com.


УДК
ТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ         (ЗРАЗОК)

Пушко Олена Володимирівна,
викладач кафедри  управління та адміністрування Вінницької академії
Постанова проблеми.
Аналіз дослідження.
Мета статті
Виклад основного матеріалу дослідження.
Висновки
Резюме.
Ключові слова:
Резюме.
Ключевые слова:
Summary. Keywords: Література

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

на участь у міжнародній науково-практичній конференції
«Партнерство в освіті: виклики та перспективи»
Прізвище

Ім’я

По батькові

Вчений ступінь

Вчене звання

Установа
(без скорочень)

Організація (без скорочень)

Посада

Адреса для листування (індекс)

Телефон (моб.)

Факс

E-mail

ПЛАНУЮ ( потрібне відмітити)
¨  Виступити з доповіддю
¨  Виступити з інформацією
¨  Взяти участь як слухач
Назва доповіді

Потреба проживання (так, ні)

Дата

Підпис

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Чи може вчитель піти у відпустку отак посеред навчального року

Привітання з отриманням дипломів “магістра”

Положення про батьківські збори