НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ

У першому класі 2018/2019 навчального року обов’язково мають1 бути щоденники? Чи мають право методисти/заступники директора збирати їх на перевірку та яким має бути покарання за деякі похибки у веденні щоденника?
Наявність і перевірку щоденників нормативною базою не передбачено.
Чи потрібно вчителеві НУШ мати конспект на кожний урок? Якими є вимоги до складання календарного планування?
Чинним законодавством України така вимога не передбачена.
Календарне й поурочне планування вчитель здійснює в довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів і поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах закладу загальної середньої освіти міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим.
Автономія вчителя має бути забезпечена академічною свободою, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільним вибором форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, розробленням і впровадженням авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання.
Учитель має право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників.
Отже, вчитель має право самостійно переносити теми уроків відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем. Адміністрація закладу загальної середньої освіти або працівники методичних служб можуть лише надавати методичну допомогу вчителю з метою покращення освітнього процесу, а не контролювати його.
Чи змінилися вимоги до заповнення класного журналу в 1-му класі НУШ?
Фактичне виконання навчальної програми фіксують у класному журналі відповідно до Інструкції щодо заповнення класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.04.2015 за № 472/26917, та з урахуванням методичних рекомендацій щодо заповнення класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 № 2/2–14-1907-15).24
За умов інтеграції (наприклад, якщо українська мова є складовою інтегрованого курсу «Я досліджую світ») у класному журналі українську мову фіксують і як окремий навчальний предмет, на який окремо виділяють сторінки «Українська мова», і як частина інтегрованого курсу, на яку також виділяють окремі сторінки «Українська мова в інтегрованому курсі».
Звертаємо увагу на те, що рекомендації з поділу класу на групи під час вивчення української мови надані в листі МОН України від 22.05.2018 № 1/9–332.91 У разі поділу класу на групи в процесі вивчення української мови в класному журналі на запис уроків української мови як окремого предмета та української мови в інтегрованому курсі відводять окремі сторінки для кожної групи.
Більше http://www.ukr.life/uk/osvita/nova-ukrayinska-shkola-oformlennya-dokumentatsiyi/

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Чи може вчитель піти у відпустку отак посеред навчального року

Положення про батьківські збори

Привітання з отриманням дипломів “магістра”