Нормативно-правова база 2020-2021

Інформаційна система

КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»

Кафедра управління та адміністрування

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ НОВОЇ ФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА:

навчання та підвищення кваліфікації

Кафедра управління та адміністрування  комунального вищого навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти»

м. Вінниця, вул. Грушевського,13 
         Нормативно-правове і навчально-методичне  забезпечення освітнього процесу на допомогу керівникам закладів освіти та працівникам методичної служби.

Нова українська школа. Методичний порадник. Науковий вісник.

Василенко Н.В.,

зав.кафедрою управління та адміністрування,

доктор пед.наук, професор

Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу

2020 рік

       Лист МОН України
№1/9-430 від 11.08.2020 
"Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у ЗЗСО у 2020/2021 н.р. Початкова школа"

      Лист МОН України
№1/9-430 від 11.08.2020 
"Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у ЗЗСО у 2020/2021 навчальному році"

      Розпорядження Кабінету Міністрів України
№960-р від 05.08.2020 
"Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (
STEM-освіти)"

      Лист МОН України
№1/9-411 від 30.07.2020 
"Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році"

     Лист МОН України
№1/9-348 від 25.06.2020 
"Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти"

 лист МОН України від 02 червня 2020 року № 1/9-295 “Щодо закупівлі ділової документації для закладів загальної середньої освіти”.

Відповідно до наказу МОН від 01.06.2020 № 725 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423» пункти 4 і 5 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» втратили чинність. 

нформуємо про наказ МОН України від 01 червня 2020 року № 725 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423”. 

Відповідно до наказу МОН України від 01 червня 2020 року № 725 визнано такими, що втратили чинність, пункти 4 і 5 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423.

Розміщуємо текст пунктів 4, 5 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 “Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”.

      Лист МОН України
№1/9-292 від 29.05.2020
 
"Щодо організації роботи закладів позашкільної освіти"

У листі йдеться про те, що з 1 червня 2020 року дозволяється в закладах освіти відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб.

Водночас упродовж карантину забороняється проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників більше ніж 10 осіб.

У листі уміщено рекомендації керівникам закладів позашкільної освіти для організації безпечного освітнього процесу:

 • забезпечити дотримання усіма учасниками освітнього процесу соціальної дистанції не менше 1,5 м;
 • переорієнтувати роботу гуртків та інших творчих об’єднань на проведення занять із здобувачами освіти на відкритому повітрі на території закладу (подвір’я, майданчики, «зелені класи» тощо) або за його межами (парки, ліси, спортивні майданчики тощо);
 • при проведенні занять в приміщенні закладу неухильно здійснювати належні протиепідемічні заходи (регулярне провітрювання, дотримання маскового режиму, дезінфекцію тощо);
 • уникати форм і методів роботи, які порушують рекомендовані протиепідемічні заходи;
 • відпрацювати розстановку кадрів (працівники, які належать до групи ризику, можуть продовжити виконувати свої трудові обов’язки відповідно до трудового договору або займаної посади), а також, за умов організаційної можливості, за згодою працівника з підвищеним фактором ризику захворювання на COVID-19 може корегувати його трудові обов’язки шляхом доручення виконання інших видів робіт (організаційна, методична, наукова, інша педагогічна діяльність тощо). Якщо таке коригування трудових обов’язків організаційно неможливо, працівник за дорученням керівника закладу може виконувати інші види робіт в дистанційному режимі або скористатися правом на щорічну основну відпустку чи відпустку без компенсації заробітної плати у встановленому законодавством порядку.

        Лист МОН України
№1/9-291 від 28.05.2020 
"Щодо можливостей використання сервісів для дистанційного навчання"

У листі уміщено інформацію про додаткові інструменти організації дистанційного навчання для закладів освіти.

Компанія Google пропонує закладам освіти безкоштовно отримати доступ до GSuite для набору безкоштовних інтерактивних інструментів та сервісів Google, розроблених спеціально для дистанційного навчання.

Зареєструватися можна за покликанням:https://gsuite.google.com/signup/edu.

Для реєстрації в GSuite закладам освіти необхідно мати власний домен, який завдяки досягнутих компанією Google домовленостей із українською компанією-реєстратором доменів HOSTiQ, заклади мають можливість безкоштовнозареєструвати за покликанням: https://hostiq.ua/ukr/g-suite-for-education/.

Домен необхідно зареєструвати до подання заявки в Google.

      Лист МОН України
№1/9-278 від 26.05.2020 
"Щодо організації роботи інклюзивно-ресурсних центрів"

З метою забезпечення зарахування дітей з особливими освітніми потребами до закладів дошкільної та загальної середньої освіти за рішенням місцевої влади з 1 червня 2020 р. може бути відновлена роботаінклюзивно-ресурсних центрів.

У листі йдеться про те, що у випадку відновлення роботи інклюзивно-ресурсних центрів рекомендується в найкоротші терміни організувати проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини,забезпечивши першочергово обстеження дітей, які мають розпочинатиздобуття початкової освіти у 2020/2021 н. р. та зараховуються до закладу освіти вперше.

      Указ Президента України
№195 від 25.05.2020 
"Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі"

З метою забезпечення додержання конституційних прав та свобод дитини, гарантій з охорони дитинства, реалізації прав дітей на освіту, безпечне для життя і здоров’я освітнє середовище, збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління постановляю:

1. Схвалити Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі (додається).

2. Кабінету Міністрів України щорічно затверджувати план заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, схваленої цим Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

25 травня 2020 року

        Розпорядження Кабінету Міністрів України
№600-р від 20.05.2020 
"Про затвердження перспективного плану формування територій громад Київської області"

      Наказ МОН України
№654 від 19.05.2020 
"Щодо примірного переліку питань"

Міністерство освіти і науки України інформує про затвердження Примірного переліку питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, який використовуватиметься для підготовки конкурсу на посаду керівника школи.

      Наказ МОН України
№574 від 29.04.2020 
"Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій"

Затверджено Типовий перелік засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій;

затверджено зміни до Типового переліку комп’ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2017 року N 1440, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за N 55/31507;

визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 22 червня 2016 року N 704 “Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 2016 року за N 1050/29180.

       Наказ МОН України
№497 від 10.04.2020 
"Про затвердження Порядку та умов погодження МОН України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році"

МОН України інформує про прийом заявок на оснащення навчальних кабінетів і STEM-          лабораторій у 2020 році.

       Лист МОН України
№1/9-182 від 31.03.2020 
"Щодо організованого завершення 2019/2020 н.р. та зарахування до ЗЗСО"

Інформуємо про лист МОН України від 31 березня 2020 року № 1/9-182 “Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти”.

      Лист МОН України
№1/9-178 від 27.03.2020 
"Щодо завершення 2019/2020 навчального року"

Лист адресовано керівникам закладів вищої, фахової передвищої, післядипломної освіти, наукових установ.

У листі зазначається, що відповідно до статті 34 Закону України “Про освіту”,статті 35 Закону України “Про фахову передвищу освіту” ріення щодо внесення змін до графіків освітнього процесу та необхідності продовження навчання влітку керівники закладів освіти приймають самостійно в разі необхідності.

З урахуванням ситуації, що склалася, Міністерство наголошує на необхідності виконання кожним здобувачем освіти індивідуального навчального плану,розробленого на основі відповідних освітньої програми та навчального плану, з урахуванням особливостей організації освітнього процесу в період карантину.

Порядок використання технологій дистанційного навчання для здобувачів освіти інших (крім дистанційної) форм здобуття освіти визначається закладами освіти самостійно.

Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН України від 25.04.2013 № 466, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235 (із змінами), може бути використане при ухваленні нормативних та розпорядчих документів закладу освіти якорієнтовне.

Нижче розміщуємо документи:

 • лист МОН України від 27 березня 2020 року № 1/9-178 “Щодо завершення 2019/2020 навчального року”;

§     Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН України від 25.04.2013 № 466, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235 (із змінами).

   Звертаємо увагу, що низка законів України, відповідно до яких розробленоположення про дистанційне навчання, втратила чинність.

МОН України рекомендує користуватися цим положенням як орієнтовним.

Сучасним чинним документом, який визначає сутність дистанційної форми навчання є положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН України від 23.04.2019 №536 “Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти”.

Міністерством освіти і науки підготовлено лист від 20.08.2019 №1/9-525 “Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти”, у якому детально описано особливості усіх форм навчання.

       Наказ МОН України
№376 від 04.03.2020 
"Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2020 році"

Відповідно до наказу на конкурс приймаються рукописи навчальної літератури у таких категоріях і номінаціях:

 • навчальні програми за військово-патріотичним напрямом позашкільної освіти (військово-патріотичний профіль);
 • навчальні програми за гуманітарним напрямом позашкільної освіти (соціальний, філологічний, суспільний профілі: історія, право, громадянська освіта, економіка, філософія, психологія, журналістика, мова та література);
 • навчальні програми та навчальна література за дослідницько-експериментальним напрямом позашкільної освіти (наукове відділення «Мовознавство»: «Українська мова», «Англійська мова», «Німецька мова», «Французька мова», «Іспанська мова», «Російська мова», «Польська мова»);
 • навчальні програми та навчальна література за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти (лісівничий профіль: лісівництво, лісознавство, дендрологія, ландшафтна архітектура, садово-паркове будівництво тощо);
 • навчальна література за науково-технічним напрямом позашкільної освіти (інформаційно-технічний профіль: робототехніка, біоінформатика, віртуальна та доповнена реальність тощо);
  навчальна література за художньо-естетичним напрямом позашкільної освіти (театральний профіль).

Наказ Державної служби якості освіти України
№01-11/6 від 24.02.2020 
"Методика експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації–2020"

Методику використовуватимуть експерти під час оцінювання професійних компетентностей вчителів-учасників сертифікації 2020 року на етапі вивчення їхнього практичного досвіду роботи.

Методика містить:

§     перелік професійних компетентностей, які підлягають оцінюванню;

§     критерії оцінювання;

§     показники критеріїв оцінювання;

§     коефіцієнти вагомості показників;

§     результати оцінювання.

У процесі сертифікації 2020 року здійснюється експертне оцінювання десяти професійних компетентностей, кожна з яких оцінюється за двома критеріями:

§     когнітивним

§     діяльнісним.

Поняття “професійна компетентність педагогічного працівника”визначається як системний прояв знань, умінь, здібностей і особистісних якостей педагогічного працівника, що дозволяють йому успішно вирішувати функціональні завдання, які становлять сутність професійної діяльності.

      Закон України
№463-IX від 16.01.2020 
"Про повну загальну середню освіту"

Видавець: Верховна Рада України

Категорії: Інклюзивне навчання, Внутрішня система забезпечення якості освіти, Моніторинг якості освіти та ЗНО, Наукове і методичне забезпечення освіти, Опорні заклади освіти та їх філії, Освітні програми, Основна школа (Базова середня освіта), Післядипломна освіта, Позашкільна освіта і виховання, Початкова освіта, Психологічна служба та соціально-педагогічний патронат, Робота з обдарованими дітьми, Старша школа (Профільна середня освіта)

16 січня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон “Про повну загальну середню освіту”.

Закон набрав чинності 18 березня 2020 року.

Повний текст Закону розміщено на офіційному порталі Верховної Ради України “Законодавство України”.

Працювати з текстом Закону доцільно на сайті “Законодавство України”, оскільки зміни і поновлення відображатимуться саме на цьому ресурсі.

Закон визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти.

Згідно із Законом, основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту є:

 • регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі реалізації права особи на повну загальну середню освіту;
 • забезпечення права особи на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;
 • забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти;
 • забезпечення обов’язковості здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти;
 • забезпечення якості повної загальної середньої освіти та якості освітньої діяльності;
 • визначення структури та змісту повної загальної середньої освіти;
 • визначення органів управління у сфері загальної середньої освіти та їх повноважень;
 • визначення прав та обов’язків учасників освітнього процесу;
 • встановлення відповідальності за порушення законодавства України про загальну середню освіту.

         Лист ДНУ “ІМЗО”
№ від 11.01.2020
 
"Про проведення конкурсного відбору на отримання гранту
Class Pack 2020 серед загальноосвітніх, позашкільних закладів освіти державної (комунальної) форми власності"

Інформуємо про лист Інституту модернізації змісту освіти від 11.01.2020 №22.1/10-49 “Про проведення конкурсного відбору на отримання гранту Class Pack 2020 серед загальноосвітніх, позашкільних закладів освіти державної (комунальної) форми власності”.

2019 рік

       Постанова Кабінету Міністрів України
№1094 від 24.12.2019 
"Про внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників"

Розміщуємо текст Положення про сертифікацію педагогічних працівників,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1094).

      Постанова Кабінету Міністрів України
№800 від 21.08.2019 
"Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Постановою затверджено Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Визначено завдання, основні напрями, форми, види, особливості підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників різних типів закладів освіти, механізми визнання результатів підвищення кваліфікації.

Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 237.

Рішення уряду сприятиме створенню ринку якісних освітніх послуг з підвищення кваліфікації, реалізації права педагогічних (науково-педагогічних) працівників на професійний розвиток.

      Лист МОН України
№1/9-523 від 16.08.2019
 
"Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році"

У листі йдеться про Стратегію національно-патріотичного виховання,затверджену Указом Президента України від 18.05.2019 № 286/2019.

Цим Указом визнано таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки”.

Звертаємо Вашу увагу, що Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки втратила чинність. 

      Наказ МОН України
№1038 від 29.07.2019
 
"Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641"

     Відповідно до положень Указу Президента України від 18.05.2019 № 286/2019 “Про Стратегію національно-патріотичного вихованняпідготовлено наказ МОН України від 29.07.2019 № 1038 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641”, у якому викладено в новій редакції Концепцію національно-патріотичного виховання в системі освіти України та заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України. 

       Наказ МОН України
№917 від 02.07.2019 
"Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 2 класу з порушеннями інтелектуального розвитку"

Освітня програма є логічним продовженням вивчення навчальних предметів та інтегрованих курсів, що вивчалися в 1 класі згідно з освітньою програмою, затвердженою наказами МОН України:

       Постанова Кабінету Міністрів України
№532 від 19.06.2019 
"Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти"

Інформаційні матеріали про нове Положення про освітній округ і опорний заклад освіти розміщені на офіційному сайті МОН України.

Звертаємо вашу увагу, що Положення про освітній округ, затвердженепостановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777 (зі змінами)втратило чинність.  

       Наказ МОН України
№830 від 12.06.2019
 
"Про розширення бази реалізації інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня за темою
“Я – дослідник” на 2018-2021 роки"

Інформацію про реалізацію інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня за темою «Я – дослідник» на 2018–2021 роки потрібно відобразити восвітніх програмах закладів загальної середньої освіти.

     Наказ МОН України
№808 від 10.06.2019 
"Про внесення змін до наказу МОН України від 12.06.2018 № 627"

Відповідно до наказу доповнено типову освітню програму спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами   “Навчальний план для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку помірного та тяжкого ступенів, розладами спектра аутизму (тяжкого ступеня)”.

      Постанова Кабінету Міністрів України
№438 від 22.05.2019 
"Про затвердження Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат"

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 438затверджено Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат.

Також цією постановою КМУ внесено зміни до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення”.

Публікації про затвердження Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат розміщено на:

        Наказ МОН України
№536 від 23.04.2019 
"Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти"

 Розміщуємо наказ МОН України від 23.04.2019 № 536 “Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти”.

Наказ набрав чинності 01 липня 2019 року.

Цим наказом визнано таким, що втратив чинність,  наказ Міністерства освіти і науки України від 04 липня 2005 року № 397 «Про затвердження Положення про вечірню (змінну) школу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 липня 2005 року за № 758/11038 (зі змінами).

Матеріали про інституційну форму навчання розміщено:

 

Навчальний рік (чинна нормативна база):

2018/2019 навчальний рік,  2019/2020 навчальний рік,  2020/2021 навчальний рік

 

       Наказ Міністерства соціальної політики України
№1143 від 10.08.2018 
"Про затвердження професійного стандарту
 “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”"

МОН України інформує:

У документі чітко виписано загальну інформацію про стандарт, навчання та професійний розвиток вчителя,  перелік його функцій:

 1. Планування і здійснення освітнього процесу.
 2. Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та родині.
 3. Створення освітнього середовища.
 4. Рефлексія та професійний саморозвиток.
 5. Проведення педагогічних досліджень.
 6. Надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти.
 7. Узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті.
 8. Оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти.

Для кожної функції конкретизовано професійні компетентності, знання, вміння та навички, якими має володіти педагог. Зазначено також інформацію про предмети та засоби праці вчителя.

      Наказ МОН України
№268 від 21.03.2018
 
"Про затвердження переліків типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти"

 

Видавець:

Міністерство освіти і науки України

Категорії:

Вища освіта, Наукове і методичне забезпечення освіти,Освітні програми, Післядипломна освіта, Початкова освіта,Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

Коментар оновлено: 05.12.2019ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО НАКАЗУ

       Наказ МОН України
№148 від 15.02.2018 
"Про затвердження графіка проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2019-2023 рр

Видавець:

Міністерство освіти і науки України

Категорії:

Наукове і методичне забезпечення освіти, Основна школа (Базова середня освіта), Післядипломна освіта, Робота з обдарованими дітьми, Старша школа (Профільна середня освіта), Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

 

       Розпорядження Кабінету Міністрів України
№903-р від 13.12.2017 
"Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”

Видавець:

Кабінет Міністрів України

Категорії:

Інклюзивне навчання, Вища освіта, Наукове і методичне забезпечення освіти, Опорні заклади освіти та їх філії, Освітні програми, Основна школа (Базова середня освіта),Післядипломна освіта, Позашкільна освіта і виховання,Початкова освіта, Старша школа (Профільна середня освіта),Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2017/2018 навчальний рік, 2018/2019 навчальний рік,2019/2020 навчальний рік, 2020/2021 навчальний рік

НОВА УКР. ШКОЛА

Уряд затвердив план заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”.

       Лист МОН України
№1/9-554 від 13.10.2017 
"Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»"

Видавець:

Міністерство освіти і науки України

Категорії:

Інклюзивне навчання, Вища освіта, Дошкільна освіта,Наукове і методичне забезпечення освіти, Опорні заклади освіти та їх філії, Основна школа (Базова середня освіта),Післядипломна освіта, Позашкільна освіта і виховання,Початкова освіта, Психологічна служба та соціально-педагогічний патронат, Спеціальна педагогіка, Старша школа (Профільна середня освіта), Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2017/2018 навчальний рік, 2018/2019 навчальний рік,2019/2020 навчальний рік, 2020/2021 навчальний рік

       Постанова Кабінету Міністрів України
№684 від 13.09.2017 
"Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів"

Видавець:

Кабінет Міністрів України

Категорії:

Інклюзивне навчання, Наукове і методичне забезпечення освіти, Основна школа (Базова середня освіта),Післядипломна освіта, Початкова освіта, Старша школа (Профільна середня освіта), Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

        Закон України
№2145-VIII від 05.09.2017
 
«Про освіту»

Видавець:

Верховна Рада України, Президент України

Категорії:

Інклюзивне навчання, Інноваційна діяльність, Бібліотечна справа, Вища освіта, Дошкільна освіта, Моніторинг якості освіти та ЗНО, Наукове і методичне забезпечення освіти,Опорні заклади освіти та їх філії, Основна школа (Базова середня освіта), Післядипломна освіта, Позашкільна освіта і виховання, Початкова освіта, Психологічна служба та соціально-педагогічний патронат, Робота з обдарованими дітьми, Спеціальна педагогіка, Стандарти освіти, Старша школа (Профільна середня освіта), Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2017/2018 навчальний рік, 2018/2019 навчальний рік,2019/2020 навчальний рік, 2020/2021 навчальний рік

28 вересня 2017 року набрав чинності Закон України “Про освіту” (№ 2145-VIII), прийнятий Верховною Радою України 05.09.2017 і підписаний Президентом України 25 вересня 2017 року.

Водночас 28 вересня 2017 року на підставі вищезазначеного Закону втратив чинність Закон України”Про освіту”, прийнятий Верховною Радою УРСР в березні 1991 року, зі змінами. 

      Розпорядження Кабінету Міністрів України
№574-р від 23.08.2017 
"Про затвердження плану заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року"

Видавець:

Кабінет Міністрів України

Категорії:

Бібліотечна справа, Вища освіта, Дошкільна освіта, Музейна справа, Наукове і методичне забезпечення освіти, Основна школа (Базова середня освіта), Післядипломна освіта,Позашкільна освіта і виховання, Початкова освіта,Психологічна служба та соціально-педагогічний патронат,Старша школа (Профільна середня освіта), Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2017/2018 навчальний рік, 2018/2019 навчальний рік,2019/2020 навчальний рік, 2020/2021 навчальний рік

Кабінет Міністрів України схвалив план заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року.

Реалізація акта:

 • забезпечить організацію на належному рівні увічнення пам’яті загиблих учасників Революції Гідності та гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні,
 • сприятиме формуванню національної гідності, патріотичному вихованню громадян України, готовності до виконання громадянського обов’язку із захисту державних і національних інтересів України.

      Наказ МОН України
№1228 від 22.08.2017
 
"Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно- технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації"

Видавець:

Міністерство освіти і науки України

Категорії:

Бібліотечна справа, Наукове і методичне забезпечення освіти, Основна школа (Базова середня освіта),Післядипломна освіта, Початкова освіта, Старша школа (Профільна середня освіта), Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2017/2018 навчальний рік, 2018/2019 навчальний рік,2019/2020 навчальний рік, 2020/2021 навчальний рік

      Наказ МОН України
№1199 від 18.08.2017
 
"Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» на базі навчальних закладів України"

Видавець: МОН

Категорії:

Інноваційна діяльність, Вища освіта, Наукове і методичне забезпечення освіти, Основна школа (Базова середня освіта), Післядипломна освіта, Початкова освіта, Старша школа (Профільна середня освіта), Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2017/2018 навчальний рік, 2018/2019 навчальний рік,2019/2020 навчальний рік, 2020/2021 навчальний рік

Наказ МОН України
№1199 від 18.08.2017 
"Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» на базі навчальних закладів України"

Видавець: МОН

Категорії:

Інноваційна діяльність, Вища освіта, Наукове і методичне забезпечення освіти, Основна школа (Базова середня освіта), Післядипломна освіта, Початкова освіта, Старша школа (Профільна середня освіта), Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2017/2018 навчальний рік, 2018/2019 навчальний рік,2019/2020 навчальний рік, 2020/2021 навчальний рік

      Інформаційне повідомлення
№б/н від 14.08.2017
 
"Відео про Нову українську школу"

Видавець:

Міністерство освіти і науки України

Категорії:

Інклюзивне навчання, Вища освіта, Дошкільна освіта,Моніторинг якості освіти та ЗНО, Наукове і методичне забезпечення освіти, Опорні заклади освіти та їх філії,Основна школа (Базова середня освіта), Післядипломна освіта, Позашкільна освіта і виховання, Початкова освіта,Психологічна служба та соціально-педагогічний патронат,Робота з обдарованими дітьми, Спеціальна педагогіка,Старша школа (Профільна середня освіта), Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2016/2017 навчальний рік, 2017/2018 навчальний рік,2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

Нова українська школа

       Презентація
№б/н від 14.08.2017
 
"Концепція Нової української школи"

Видавець:

Міністерство освіти і науки України

Категорії:

Інклюзивне навчання, Інноваційна діяльність, Вища освіта,Дошкільна освіта, Моніторинг якості освіти та ЗНО, Наукове і методичне забезпечення освіти, Опорні заклади освіти та їх філії, Основна школа (Базова середня освіта),Післядипломна освіта, Позашкільна освіта і виховання,Початкова освіта, Психологічна служба та соціально-педагогічний патронат, Спеціальна педагогіка, Старша школа (Профільна середня освіта), Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2016/2017 навчальний рік, 2017/2018 навчальний рік,2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

Оновлений варіант

        Концепція
№б/н від 14.08.2017 
"Нова українська школа"

Видавець:

Категорії:

Інклюзивне навчання, Інноваційна діяльність, Бібліотечна справа, Вища освіта, Дошкільна освіта, Моніторинг якості освіти та ЗНО, Наукове і методичне забезпечення освіти,Опорні заклади освіти та їх філії, Основна школа (Базова середня освіта), Післядипломна освіта, Позашкільна освіта і виховання, Початкова освіта, Психологічна служба та соціально-педагогічний патронат, Спеціальна педагогіка,Старша школа (Профільна середня освіта), Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2016/2017 навчальний рік, 2017/2018 навчальний рік,2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

Оновлений текст

        Наказ МОН України
№1127 від 08.08.2017
 
"Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року"

Видавець:

Міністерство освіти і науки України

Категорії:

Наукове і методичне забезпечення освіти, Післядипломна освіта, Психологічна служба та соціально-педагогічний патронат, Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2017/2018 навчальний рік, 2018/2019 навчальний рік,2019/2020 навчальний рік, 2020/2021 навчальний рік

       Постанова Кабінету Міністрів України
№541 від 19.07.2017 
"Положення про Національний репозитарій академічних текстів"

Видавець:

Кабінет Міністрів України

Категорії:

Інноваційна діяльність, Бібліотечна справа, Вища освіта,Моніторинг якості освіти та ЗНО, Наукове і методичне забезпечення освіти, Післядипломна освіта, Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2017/2018 навчальний рік, 2018/2019 навчальний рік,2019/2020 навчальний рік, 2020/2021 навчальний рік

       Постанова Кабінету Міністрів України
№545 від 12.07.2017 
"Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"

Видавець:

Кабінет Міністрів України

Категорії:

Інклюзивне навчання, Наукове і методичне забезпечення освіти, Післядипломна освіта, Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2017/2018 навчальний рік, 2018/2019 навчальний рік,2019/2020 навчальний рік, 2020/2021 навчальний рік

        Наказ МОН України
№994 від 11.07.2017
 
"Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності"

Видавець:

Міністерство освіти і науки України

Категорії:

Інноваційна діяльність, Вища освіта, Дошкільна освіта,Наукове і методичне забезпечення освіти, Основна школа (Базова середня освіта), Післядипломна освіта, Позашкільна освіта і виховання, Початкова освіта, Психологічна служба та соціально-педагогічний патронат, Спеціальна педагогіка,Старша школа (Профільна середня освіта), Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2017/2018 навчальний рік, 2018/2019 навчальний рік,2019/2020 навчальний рік, 2020/2021 навчальний рік

        Інформаційне повідомлення
№б/н від 05.07.2017 
"Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих МОН України (2013-2016 рр.), у 2017/2018 н.р. з географії

Видавець:

Міністерство освіти і науки України

Категорії:

Наукове і методичне забезпечення освіти, Основна школа (Базова середня освіта), Післядипломна освіта, Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2017/2018 навчальний рік, 2018/2019 навчальний рік,2019/2020 навчальний рік, 2020/2021 навчальний рік

         Інформаційне повідомлення
№б/н від 05.07.2017 
"Перелік навчальних програм, профільних предметів спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів художнього циклу, рекомендованих МОН України, для реалізації інваріантної та варіативної складових навчальних планів ЗНЗ у 2017/2018 н.р."

Видавець:

Міністерство освіти і науки України

Категорії:

Наукове і методичне забезпечення освіти, Освітні програми,Основна школа (Базова середня освіта), Післядипломна освіта, Початкова освіта, Робота з обдарованими дітьми,Старша школа (Профільна середня освіта), Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2017/2018 навчальний рік, 2018/2019 навчальний рік,2019/2020 навчальний рік, 2020/2021 навчальний рік

       Постанова Кабінету Міністрів України
№(б/н) від 05.04.2017 
"Концепція Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року"

Видавець:

Кабінет Міністрів України

Категорії:

Дошкільна освіта, Наукове і методичне забезпечення освіти,Основна школа (Базова середня освіта), Післядипломна освіта, Позашкільна освіта і виховання, Початкова освіта,Психологічна служба та соціально-педагогічний патронат,Старша школа (Профільна середня освіта), Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2016/2017 навчальний рік, 2017/2018 навчальний рік,2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

         Постанова Кабінету Міністрів України
№(б/н) від 05.04.2017 
"Концепція Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року"

Видавець:

Кабінет Міністрів України

Категорії:

Дошкільна освіта, Наукове і методичне забезпечення освіти,Основна школа (Базова середня освіта), Післядипломна освіта, Позашкільна освіта і виховання, Початкова освіта,Психологічна служба та соціально-педагогічний патронат,Старша школа (Профільна середня освіта), Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2016/2017 навчальний рік, 2017/2018 навчальний рік,2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

         Постанова Кабінету Міністрів України
№53 від 01.02.2017 
"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266"

Видавець:

Кабінет Міністрів України

Категорії:

Вища освіта, Наукове і методичне забезпечення освіти,Післядипломна освіта, Робота з обдарованими дітьми,Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2016/2017 навчальний рік, 2017/2018 навчальний рік,2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

Постановою КМУ від 1 лютого 2017 р. № 53 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266” до Переліку галузей знань і спеціальностей додано 1 галузь знань та 8 спеціальностей.

Постанову оприлюднено на Урядовому порталі 8 лютого 2017 року та буде введено в дію з моменту опублікування її в «Офіційному віснику України».

Зміни вносилися відповідно до пропозицій вищих навчальних закладів, об’єднань роботодавців та державних органів.

Зокрема, внесено галузь знань «Міжнародні відносини», до якої увійшли 3 спеціальності:

 • «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»,
 • «Міжнародні економічні відносини»,
 • «Міжнародне право».

Також Перелік доповнено такими спеціальностями:

 • «Географія» (галузь знань «Природничі науки»);
 • «Інформаційні системи та технології» (галузь знань «Інформаційні технології»);
 • «Деревообробні та меблеві технології» (галузь знань «Виробництво та технології»)
 • «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»(галузь знань «Архітектура та будівництво»);
 • «Фізична терапія, ерготерапія», «Педіатрія», «Громадське здоров’я»(галузь знань «Охорона здоров’я»);
 • «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» (галузь знань «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону»).

Здобувачам освіти за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право»надано кваліфікацію юриста.

Джерела:

          Інформаційне повідомлення
№(б/н) від 24.01.2017 
"Про інноваційні програми і проекти, нові освітні технології, які реалізуються в системі освіти України"

Видавець: МОН України

Категорії:

Інноваційна діяльність, Дошкільна освіта, Міжнародне співробітництво, Наукове і методичне забезпечення освіти,Післядипломна освіта, Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2016/2017 навчальний рік, 2017/2018 навчальний рік,2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

          Інформаційне повідомлення
№(б/н) від 24.01.2017 
"Про співпрацю з міжнародними фундаціями та організаціями"

Видавець:

Категорії:

Міжнародне співробітництво, Наукове і методичне забезпечення освіти, Післядипломна освіта, Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2016/2017 навчальний рік, 2017/2018 навчальний рік,2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

        Наказ МОН України
№81 від 20.01.2017 
"Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557"

Видавець:

Міністерство освіти і науки України

Категорії:

Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2016/2017 навчальний рік, 2017/2018 навчальний рік,2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

        Документ містить норму, згідно з якою керівники навчальних закладів і установ освіти мають забезпечити встановлення в штатних розкладах нових розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати, визначених виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що на 1 січня 2017 року затверджено на рівні 1600 грн.

       Постанова Верховної Ради України
№(б/н) від 17.01.2017 
"Про встановлення Дня українського добровольця"

Видавець:

Верховна Рада України

Категорії:

Наукове і методичне забезпечення освіти, Післядипломна освіта, Позашкільна освіта і виховання, Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2016/2017 навчальний рік, 2017/2018 навчальний рік,2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

17 січня 2017 року Верховна Рада України прийняла постанову “Про встановлення Дня українського добровольця”, якою передбачено встановити День українського добровольця та відзначати йогощорічно 14 березня.

Рішення прийнято з метою:

 • вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України,
 • сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві,
 • посиленню суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

Постановою рекомендовано Кабінету міністрів розробити із залученням громадськості, а також активних учасників добровольчих формувань, які брали участь у Революції гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), та затвердити у місячний строк з дня прийняття постановикомплексний план заходів з відзначення на державному рівні Дня українського добровольця.

Зокрема передбачено проведення щороку:

 • заходів із належного вшанування подвигу українських добровольців;
 • проведення у навчальних закладах, військових частинах, закладах культури тематичних заходів, бесід про масові акції громадського протесту в Україні, що відбувалися у листопаді 2013 року – лютому 2014 року, та про участь у них добровольчих формувань.

Постанова набирає чинності з дня наступного за днем її опублікування.

У березні 2014 року з лав Самооборони Майдану було сформовано Перший добровольчий батальйон Національної гвардії.

14 березня 2014 року більше п’яти сотень бійців Самооборони Майдану прибули на полігон в Нові Петрівці Київської області. Так розпочався бойовий шлях першого добровольчого батальйону.

Вшанування мужності і патріотизму та забезпечення збереження пам’яті славетних героїв-добровольців, які загинули під час виконання обов’язків у складі добровольчих формувань, є необхідним виявом вдячності та поваги з боку українського суспільства.

Прийняття проекту даної Постанови дасть можливість на державному рівні достойно оцінити участь осіб із числа добровольців і членів добровольчих батальйонів та формувань у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Джерела: 

        Рішення колегії МОН України
№11/5-15 від 08.12.2016 
"Про політичну пропозицію до проекту Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року"

Видавець:

Міністерство освіти і науки України

Категорії:

Дошкільна освіта, Наукове і методичне забезпечення освіти,Основна школа (Базова середня освіта), Післядипломна освіта, Позашкільна освіта і виховання, Початкова освіта,Старша школа (Профільна середня освіта), Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2016/2017 навчальний рік, 2017/2018 навчальний рік,2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

Трансформація старшої школи на профільну. Профільне навчання на завершальному етапі здобуття середньої освіти в Європі реалізується як за допомогою автономних навчальних закладів різної спеціалізації на зразок французьких та італійських ліцеїв (зовнішня профілізація), так і шляхом внутрішньої профілізації, коли у старших класах загальноосвітніх серед учні розподіляються за навчальними потоками (профілями) – математичним, лінгвістичним, природничим тощо. Незалежно від національної специфіки, в усіх країнах профільне навчання базується на визначенні переліку навчальних предметів чи освітніх галузей, змісту, умінь і навичок/компетентностей, необхідних для підготовки молоді до дорослого життя.

Забезпечення переходу до 12-річної середньої школи планується через запровадження 3-річної профільної школи. Старша профільна школа трив 3 роки матиме дві категорії профілів: професійний і академічний. Професійний профіль забезпечить здобуття першої професії, а також доступ до вищої освіти за відповідною спеціальністю. Академічний – доступ до вищої освіти. При цьому можна скоротити строк навчання за бакалаврськими програмами.

Програма реформування освіти передбачає три фази.

Перша фаза (2017-2018 рр.) - Перегляд навчальних планів і програм з метою розвантаження та запровадження компетентнісного та антидискримінаційного підходу в початковій школі.

· Пілотний етап створення опорних шкіл базового рівня у сільській місцевості. Планується створити 200-250 шкіл і відпрацювати взаємодію із громадами та початковими школами.

· Прийняття нового Закону України «Про освіту».

· Розроблення плану дій із запровадження Нової української школи.

· Розроблення і затвердження стандартів початкової освіти на компетентнісній основі.

· Підвищення кваліфікації вчителів початкової школи.

· Школа творення підручників нового покоління. Навчання а

Підготовка експертів.

· Формування національної Е-платформи електронних курсів та підручників: створення електронних підручників, розроблення курсів дистанційного навчання за програмами предметів старшої школи, розроблення системи дистанційного навчання для підвищення кваліфікації вчителів.

Дебюрократизація школи. Спрощення документообігу. Визнання електронних форм документів.

· Розроблення нового Закону “Про загальну середню освіту”.

· Створення системи освітньої статистики і освітньої аналітики.

· Участь у міжнародному обстеженні якості середньої освіти PISA-2018.

· Початок формування системи забезпечення якості освіти на заміну системі контролю (інспектування) освіти.

· Забезпечення різноманітності форм здобуття початкової освіти.

· Початок роботи початкової школи за новими освітніми стандартами на компетентнісній основі (передбачено проектом Закону України «Про освіту») – 2018 рік.

Друга фаза (2019-2022 рр.)

· Розроблення і затвердження стандартів базової середньої освіти на компетентнісній основі – 2019 рік.

· Формування нової системи підвищення кваліфікації вчителів і керівників закладів освіти.

· Інвентаризація мережі шкіл та закладів професійної освіти для проектування мережі закладів ІІІ-рівня (профільної школи).

· Забезпечення якісного вивчення іноземних мов у старшій школі відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна-2020».

· Формування мережі опорних шкіл базового рівня.

· Створення професійних стандартів педагогічної діяльності у початковій та середній школах.

· Створення мережі установ незалежної сертифікації вчителів.

· Створення регіональних органів забезпечення якості освіти.

· Формування систем внутрішнього забезпечення якості освіти у школах – 2022 рік.

· Створення системи незалежного оцінювання результатів навчання за курс базової школи.

· Початок роботи базової школи за новими освітніми стандартами на компетентнісній основі (передбачено проектом Закону України «Про освіту») – 2022 рік.

Третя фаза (2023-2029 рр.)

· Розроблення і затвердження стандартів профільної середньої освіти на компетентнісній основі – 2023 рік.

· Формування мережі закладів ІІІ-рівня (профільної школи) – не пізніше 2025 року.

· Створення системи незалежного оцінювання професійних кваліфікацій випускників професійного спрямування старшої школи.

· Початок роботи профільної школи за новими освітніми стандартами на компетентнісній основі (передбачено проектом Закону України «Про освіту») – не пізніше 2027 року. На цій основі створення передумов для скорочення тривалості (навантаження) бакалаврських програм вищої освіти в середньому на 45 кредитів.

· Перший дванадцятий клас Нової школи – не пізніше 2029 року.

Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Концепції у 2017 році буде забезпечена в межах бюджетних призначень державного і місцевих бюджетів на 2017 рік.

Обсяг додаткового фінансування упродовж наступних трьох років складає 0,8 млрд щорічно.

При переході до трирічної профільної школи у 2027 році обсяг додаткового фінансування (на 12 клас) у 2029 році складатиме в цінах 2016 року 4,4 млрд грн.

Обсяг фінансування реалізації Концепції уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів Концепції.

Додаткове фінансування здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, а також коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.

Розпорядники бюджетних коштів, залучені до виконання Концепції, забезпечують виконання завдань і заходів Концепції в межах бюджетних призначень, передбачених їм у відповідному бюджеті, коштів спеціального фонду та з інших джерел.

Ризики

- консервативність та інструктивність освітньої системи;

- відсутність традиції спадкоємності влади;

- низький рівень довіри у суспільстві до ефективності результатів реформ.

3. Обґрунтування вибору оптимального варіанта

Пропонований варіант дозволяє:

- вирішити проблему суттєвого поліпшення якості середньої освіти в розумні строки в умовах наявного людського і матеріального ресурсу;

- досягти суттєвого підвищення показника конкурентоспроможності держави – не менше як на 15 пунктів;

- усунути територіальні відмінності у якості середньої освіти, перш за все між містом і селом та окремими регіонами (за результатами ЗНО).

ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1. Дослідження проблеми

Передумовами виникнення проблеми є:

Поступове погіршення якості середньої освіти упродовж 1992-2016 років, що стало наслідком низки факторів:

- зменшення обсягів фінансування;

- зниження соціального статусу вчителя;

- низька соціально-економічна мотивація суспільства до високоякісної освіти;

- незадовільне матеріальне забезпечення шкіл;

- бюрократизація системи управління освітою.

Проявами проблеми є:

- збільшення частки молоді, яка намагається здобувати освіту за кордоном;

- тенденція до погіршення показників України у міжнародних обстеженнях конкурентоспроможності і інноваційної привабливості, які впливають на економічний розвиток України.

Середня освіта в Україні характеризується такими основними ознаками:

- наявність суттєвого сегмента високоякісної освіти, перш за все математичної та природничої (елітарна освіта);

- домінування в освітній системі закладів освіти з невисокою якістю освітніх послуг;

- суттєві територіальні відмінності в якості середньої освіти:

між сільськими та міськими школами

між окремими регіонами

- тенденція до погіршення якості освіти в цілому у державі;

- недостатня мотивація до освіти у значної частини молоді через застарілий зміст освіти та методику вкладання.

В цілому сучасна українська школа не готує до успішної самореалізації в житті попри те, що у державних стандартах базової і повної загальної середньої освіти практична складова навчального процесу послідовно визнається пріоритетною. Зокрема, у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 2004 р., зазначено, що особлива увага приділяється практичній і творчій складовим навчальної діяльності, а в Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392, передбачений діяльнісний підхід до навчання, спрямований на розвиток умінь і навичок учнів, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти.

КОНЦЕПЦІЯ реалізації державної політики у сфері реформування середньої освіти

«Нова українська школа» на період до 2029 року

         Розпорядження Кабінету Міністрів України
№777-р від 26.10.2016 
"Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року"

Видавець:

Кабінет Міністрів України

Категорії:

Музейна справа, Наукове і методичне забезпечення освіти,Післядипломна освіта, Позашкільна освіта і виховання,Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2016/2017 навчальний рік, 2017/2018 навчальний рік,2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

      2017 рік проголошено Роком Української революції 1917 – 1921 років.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 777-р затверджено план заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року.

      Постанова Кабінету Міністрів України
№753 від 26.10.2016 
"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585"

Видавець:

Кабінет Міністрів України

Категорії:

Інклюзивне навчання, Наукове і методичне забезпечення освіти, Основна школа (Базова середня освіта),Післядипломна освіта, Початкова освіта, Психологічна служба та соціально-педагогічний патронат, Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2016/2017 навчальний рік, 2017/2018 навчальний рік,2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

Про встановлення тривалості здобуття освіти у закладах
 загальної середньої освіти для дітей з
 особливими освітніми потребами

        Постанова Кабінету Міністрів України
№(б/н) від 05.04.2017 
"Концепція Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року"

Видавець:

Кабінет Міністрів України

Категорії:

Дошкільна освіта, Наукове і методичне забезпечення освіти,Основна школа (Базова середня освіта), Післядипломна освіта, Позашкільна освіта і виховання, Початкова освіта,Психологічна служба та соціально-педагогічний патронат,Старша школа (Профільна середня освіта), Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2016/2017 навчальний рік, 2017/2018 навчальний рік,2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

        Постанова Кабінету Міністрів України
№671 від 27.09.2016 
"Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Видавець:

Кабінет Міністрів України

Категорії:

Інклюзивне навчання, Наукове і методичне забезпечення освіти, Основна школа (Базова середня освіта),Післядипломна освіта, Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2016/2017 навчальний рік, 2017/2018 навчальний рік,2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 № 671 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”передбачає такі зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України:

1. Пункт 61 Положення про загальноосвітній навчальний заклад,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, зі змінами, в редакції від 13.10.2016 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2291; 2014 р., № 10, ст. 331), викласти в такій редакції:

“61. Учням з порушеннями розумового розвитку видається свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою.

Учням з помірною розумовою відсталістю видається довідка про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою.”.

       Спільний наказ МОН України
№1027/900 від 29.08.2016
 
"Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність"

Видавець:

Міністерство освіти і науки України, МОЗ України

Категорії:

Моніторинг якості освіти та ЗНО, Старша школа (Профільна середня освіта), Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2016/2017 навчальний рік, 2017/2018 навчальний рік,2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

       Розпорядження Кабінету Міністрів України
№113-р від 24.02.2016 
"Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року"

Видавець:КМУ

Категорії:

Міжнародне співробітництво, Наукове і методичне забезпечення освіти, Основна школа (Базова середня освіта), Післядипломна освіта, Позашкільна освіта і виховання, Початкова освіта, Старша школа (Профільна середня освіта), Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2016/2017 навчальний рік, 2017/2018 навчальний рік,2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

        Указ Президента України
№42/2016 від 09.02.2016
 
"Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація”"

Видавець:

Президент України

Категорії:

Вища освіта, Дошкільна освіта, Наукове і методичне забезпечення освіти, Основна школа (Базова середня освіта), Післядипломна освіта, Позашкільна освіта і виховання, Початкова освіта, Старша школа (Профільна середня освіта), Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2016/2017 навчальний рік, 2017/2018 навчальний рік,2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік 2020/2021 навчальний рік

      Освітньо-виховний проект з національно-патріотичного та громадянського виховання
№б/н від 29.05.2014 
"Моя країна – Україна, Київщина – серце України"

Видавець:

Департамент освіти і науки Київської ОДА, КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти", КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»

Категорії:

Інноваційна діяльність, Наукове і методичне забезпечення освіти, Основна школа (Базова середня освіта),Післядипломна освіта, Позашкільна освіта і виховання,Початкова освіта, Старша школа (Профільна середня освіта),Управління закладом освіти

Навчальний рік:

2016/2017 навчальний рік, 2017/2018 навчальний рік,2018/2019 навчальний рік, 2019/2020 навчальний рік,2020/2021 навчальний рік

Джерела:

1.    База даних «Законодавства України»

2.    Офіційний сайт МОН України

3.    Сайт «Шкільна освіта»

 

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

Методичний порадник

      Посібник
№б/н від 08.04.2020
 
"Рамкові настанови щодо відповіді освіти на пандемію
COVID-19 2020 року"

Інформуємо, що НАПН України пропонує для науковців і освітян видання:Рекомендації Директорату з питань освіти та навичок Організації економічного співробітництва та розвитку у співпраці з Гарвардською вищою школою освіти «Рамкові настанови щодо відповіді освіти на пандемію COVID-19 2020 року».

Видання підготували:

 • Фернандо M. Реймерз, Ініціатива з інновацій у глобальній освіті, Гарвардська вища школа освіти;
 • Андреас Шляйхер, Директорат з питань з освіти і навичок, Організація економічного співробітництва та розвитку.

      Посібник
№б/н від 03.04.2020
 
"Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні"

Інформуємо, що Національна академія педагогічних наук України, Український відкритий університет післядипломної освіти, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти», Проєктне бюро “Культурконтакт” Австрія підготували посібник для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проєктами» “Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні.”

Електронний варіант посібника розміщено в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України.

      Посібник
№б/н від 02.04.2020 
"Від керівника до лідера: практичні поради для директорів шкіл та керівників відділів освіти"

Центр інноваційної освіти “Про.Світ” презентує посібник-путівник “Від керівника до лідера: практичні поради для директорів шкіл та керівників відділів освіти”.

Детальна інформація про посібник розміщена на сайті “Децентралізація”.  

Посібник-путівник підбиває підсумки роботи проєкту «Школа 3.0: Об’єднані громади» і пропонує найкращі практики та рекомендації щодо освітнього управління.

У путівнику представлено такі розділи:

§     Лідерство

§     Командна робота

§     Стратегія

      Посібник
№ від 16.01.2020 
"Медіаграмотність та критичне мислення в початковій школі"

Медіаграмотність у початковій школі: посібник для вчителя / Волошенюк О. В, Ганик О.В., Голощапова В. В, Дегтярьова Г.А, Іванова І. Б., Кожанова А. Ю., Пиза Г. Ю., Шкребець О.О, Янкович О. І. / за редакцією Волошенюк О. В., Іванова В. Ф. – Київ : ЦВП, АУП, 2018 — 234 с.

Державний стандарт початкової освіти передбачає формування умінь учнів початкової школи працювати з медіатекстами, зокрема – засвоєння навичок зі сприйняття, аналізу, інтерпретації, критичного оцінювання інформації в текстах різних видів та медіатекстах. 

Підготовлено програму “Я у медіапросторі” (автори: І. Б. Іванова, А. Ю. Кожанова), рекомендовану Міністерством освіти і науки України (лист Інституту модернізації змісту освіти №22.1/12-Г-112 від 23.02.2018). Програма  розрахована на три роки навчання.

У посібнику уміщено програму і розробки занять за програмою «Я у медіапросторі» (другий, третій рік вивчення).

Завантажити посібник можна на сайті Академії української преси. 

 

Науковий вісник КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»

         Для підвищення кваліфікації керівників закладів освіти пропонуються методичний порадник за темою «Підготовка сучасного керівника в умовах відкритого суспільства» науково-дослідних та практичних матеріалів магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», травень 2020.                

     Завантажити матеріали Наукового вісника можно на сайті КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».

       Для удосконалення інноваційної діяльності керівних та педагогічних працівників: для самостійної роботи керівників закладов освіти будуть доречні матеріали інноваційного компедиума  викладачів кафедри управління та адміністрування КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»: Видавничий дім «Інтернаука», липень 2020. Ел.доступ: editor@ inter-nauka.com

Розділ «Теорія та історія державного управління»

Василенко Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ : ІСТОРІЯ І СУТНІСТЬ

Розділ «Дослідження, розробка, проекти з публічного управління та адміністрування»

Семко М.І. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В

УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД

Розділ«Функціонування та розвиток механізмів державного управління»  

Дрозд Т.М. ПУБЛІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ: СУЧАСНІ ВИМОГИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ

Розділ «Соціальна та гуманітарна політика»

Заячковський В.М. ЯКІСТЬ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ І ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Розділ «Теорія та історія державного управління»

Коннова М.В. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

Розділ«Функціонування та розвиток механізмів державного управління»

Красиловська Зоя Валерьевна, КРИТЕРІЇ ДОПУСТИМОСТІ УКЛАДЕННЯ УГОД ПРО МЕДІАЦІ У СПОРАХ ІЗ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Розділ «Регіональне управління та місцеве самоврядування»

 Лукова М.Д. МЕНТАЛЬНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ КЕРІВНИКА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: СУЧАСНІ РИЗИКИ ТА ВИКЛИКИ

Розділ «Соціальна та гуманітарна політика»

Пойда С.А. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ОСВІТНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З

ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Розділ «Регіональне управління та місцеве самоврядування»

Світлак І.І. СУТНІСТЬ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ «Дослідження, розробка, поекти з публічного управління та адміністрування»

 Києнко –Романюк Л.А., Жарая С.Б. СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ: ЛІДЕРСЬКІ ПІДХОДИ.

      Василенко Н.В. , Пойда С.А., Коннова М.В., Семко М.І., Гавура О.П. Алгоритм як ефективний ресурс виконання управлінських дій фахівця з публічного управління» . Видавничий дім «Інтернаука», липень 2020. Ел.доступ: Ел.доступ: editor@ inter-nauka.com

 

 

 

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Чи може вчитель піти у відпустку отак посеред навчального року

Абітурієнту