Вийшов друком журнал

 

Публікація в Журналі “Економіка та держава” - наукове фахове видання України з питань економіки (Категорія «Б», Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1643)

Р. В. Лавров, А. О. Кравченко, С. В. Козловський, Г. Ф. Мазур

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ КОРОНАКРИЗИ

Анотація

Пандемія коронавірусу і введення карантинних заходів є основною причиною загострення сучасної соціально-економічної ситуації й поглиблення кризових явищ в Україні. Саме тому статтю присвячено дослідженню тенденцій та перспектив розвитку економіки України в умовах коронакризи. Охарактеризовано короткострокові й довгострокові наслідки впливу Covid-19 на економіку країн світу та встановлено, що пандемія завдала економічному сектору кожної держави найбільшого удару за останні декілька десятиліть. Представлено результати SWOT-аналізу поточного стану української економіки, який дозволив окреслити потенційні ризики, а також перспективи функціонування суб'єктів економічної діяльності під час коронакризи. Здійснено детальний аналіз динаміки валового внутрішнього продукту України в національній валюті та доларах США, що дав змогу кількісно описати масштаби фактичних коливань значень цього показника з метою оцінювання його впливу на економічне становище країни за досліджуваний період. Окрім того, проаналізовано галузеву структуру валового внутрішнього продукту за секторами економіки через вертикальний розвиток, що дозволило виявити ключові структурні зміни та зробити висновок про уповільнення темпів економічного зростання. Оцінено підсумкові показники зовнішньої торгівлі України в умовах світової коронакризи й з'ясовано, що відбулося покращення сальдо торговельного балансу в 2020 р. у зв'язку з поступовим пом'якшенням карантинних обмежень. Побудовано рівняння лінійного тренду для прогнозування суми валового внутрішнього продукту України залежно від суми експорту, що дає підстави стверджувати, що в прогнозному періоді слід очікувати збільшення величини результуючого показника до 3661,73 млрд грн у 2023 р., що перевищує на 28,05% допандемічний рівень. Наведено авторські висновки з проведеного дослідження і визначено вектори подальших наукових розвідок за цією проблематикою.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Чи може вчитель піти у відпустку отак посеред навчального року

Положення про батьківські збори

Привітання з отриманням дипломів “магістра”