Пропозиції вимог до проведення навчального заняття

Пропозиції вимог до проведення навчального заняття

Професор Халецька А.А., 05.02.2022

Пропоную структуру –віртуальне (виїзне) заняття як метод проведення практичного заняття поза межами Академії як на базі інших установ, організацій, так і у віртуальному середовищі з метою ознайомлення з практикою чи досвідом організації, закріплення теоретичних знань з певної теми.

Віртуальне заняття проводиться з метою формування у здобувачів освіти  професійних умінь і навичок практичних дій, необхідних спеціалістам для виконання функціональних обов’язків та розвитку професійно-ділових якостей, що передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою здобувача  певного освітнього рівня.

Вимоги: підготовка, відбір навчального матеріалу, первинне ознайомлення з темою, передньо підготовлений методичний матеріал– завдання для виявлення ступеня оволодіння здобувачами необхідними теоретичними положеннями, системі вправ різної складності для розв’язування їх  на занятті.

Проведення:

– найменування розділу (теми);

– обсяг навчального часу, відведений на віртуальне (виїзне) заняття;

– найменування теми практичного заняття;

– мета практичного заняття (в т.ч. вимоги до знань і вмінь здобувачів, які повинні бути реалізовані);

– перелік необхідних засобів навчання (обладнання, матеріали та ін.);

– вимоги з теоретичної готовності здобувачів до виконання практичних занять (вимоги до знань, перелік дидактичних одиниць);

– зміст завдань;

– рекомендації (інструкції) щодо виконання завдань;

– вимоги до результатів роботи, в т.ч. до оформлення;

– критерії оцінки і форми контролю;

– список рекомендованої літератури;

– додатки.

Вони повинні бути доступні для використання здобувачами і видаватися в необхідній кількості, 

Оцінювання: Самоаналіз (якість підготовчого етапу; ефективність педагогічної комунікації під час заняття; управління пізнавальною діяльністю слухачів; загальні результати), 

Висновок. Віртуальне (виїзне) заняття забезпечує конструктивну взаємодію і спілкування, доброзичливість і повагу у стосунках з здобувачами, високий рівень самостійності та активності.

Використане джерело : Мачинська Н.І., Стельмах С.С.

Сучасні форми організації навчального процесу у вищій школі: навчально-методичний посібник / Н.І. Мачинська, С.С. Стельмах. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 180 с.


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Чи може вчитель піти у відпустку отак посеред навчального року

Абітурієнту

II ФОРУМ НОВОЇ ОСВІТИ. Коли дорослі і діти говорять на рівних